Učenci OŠ Poljane

V petek, 19. maja, so se pred OŠ Poljane v Ljubljani poklonili spominu na narodnega heroja Toneta Tomšiča. Družina Toneta Tomšiča izhaja iz vasi Bač pri Knežaku. Po prvi svetovni vojni so se izselili in od takrat živeli v Ljubljani. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in na Ptuju, maturiral je leta 1930 v Ljubljani. Študiral je pravo, leta 1928 je postal član SKOJ in nato CK KPS. Zaradi njegovega političnega delovanja je bil večkrat zaprt, zato je moral že pred začetkom druge svetovne vojne v ilegalo. Po okupaciji je postal organizacijski sekretar CK KPS. Decembra 1941 so ga skupaj z ženo Vido, ki je tudi bila ilegalna aktivistka, aretirali italijanski policijski organi, in ga zasliševali in mučili. Pred italijanskim vojaških sodiščem v Ljubljani je bil obsojen na smrt in 21. maja 1942 ustreljen v Gramozni jami v Ljubljani. Za narodnega heroja Jugoslavije je bil proglašen 25 oktobra 1943. Pokopan je v grobnici herojev v Ljubljani.

Miha Grobelnik

Na proslavi so sodelovali učenci OŠ Poljane in Partizanski pevski zbor. Glavni govornik je bil Miha Grobelnik, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Ljubljana – Center, ki je opomnil na pomembnost vrednot, za katere so se slovenski partizani borili in umirali. Spomin na leta druge svetovne vojne se ne sme omiliti in mir, ki so ga borci priborili, ne sme biti samoumeven, je poudaril.