SVOBODNA BESEDA je časopis ZZB za vrednote NOB Slovenije za domoljubna, socialna, gospodarska, politična, zgodovinska in kulturna vprašanja doma in po svetu. Izhaja vsak zadnji petek v mesecu.

Izdajatelj: ZZB za vrednote NOB Slovenije
Zanj: dr. Tit Turnšek, predsednik

Uredniški odbor: Janez Alič (predsednik), dr. Maca Jogan, Božo Kovač, Mitja Meršol in dr. Cvetka Hedžet Toth
Odgovorni urednik: Janez Alič
Jezikovni pregled: Mirjam Furlan Lapanja

Naslov uredništva: ZZB za vrednote NOB Slovenije Einspilerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: svobodna.beseda@zzb-nob.si, telefon: 041 686 322

Informacije o naročanju: romana.jemec@zzb-nob.si  ali po telefonu: 01 434 44 45