Vse informacije, kako se lahko naročite na časopis ZZB za vrednote NOB Slovenije Svobodna beseda dobite:

po pošti: ZZB za vrednote NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

preko telefona: 01/434-44-45

preko e-pošte: svobodna.beseda@zzb-nob.si in romana.jemec@zzb-nob.si