Umrla je Cvetka Hedžet Tóth
1948–2020

Prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth je bila rojena v Murski Soboti, kjer je končala osnovno šolo in gimnazijo. Po opravljeni maturi se je je leta 1967 vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Najprej je diplomirala iz sociologije (1969), nato pa iz filozofije (1972). Aprila 1975 je magistrirala z delom Umetnost kot spoznavni problem. 1. marca 1988 postala doktorica filozofskih znanosti. V naziv redna profesorica za predmet ontologija in metafizika je bila izvoljena oktobra 1999.
Ves čas njene znanstvenoraziskovalne in pedagoške dejavnosti je strokovno sodelovala s tujimi univerzami, trajno z univerzo v Muenchnu, predavala je na univerzah v Celovcu, Regensburgu, Oslu, Helsinkih in Izraelu. Ves čas je bila družbeno in strokovno dejavna na Filozoski fakulteti in tudi Društvu visokošolskih profesorjev.
Je avtorica številnih člankov, razprav in študij iz teoretične in praktične filozofije. Objavila je tudi sedem knjig. Izjemen vtis je zapustila s svojimi članki v reviji Svobodna beseda in pozneje v časopisu slovenske borčevske organizacije. Bila je članica Sveta ZZB NOB Slovenije in Uredniškega odbora Svobodne besede.

J. A.