MARKO VRHUNEC
1922-2019

Umrl je profesor dr. Marko Vrhunec, častni meščan Ljubljane, aktivist OF, partizan, publicist, politik, diplomat in gospodarstvenik. Vseskozi je bil aktiven v ZZB za vrednote NOB Ljubljana in član sveta pri GO ZZB NOB Slovenije.
Tovariš Marko se je skupaj s svojo družino, starši in sestrama že leta 1941 priključil akcijam osvobodilne fronte v Ljubljani. V letu 1942 je družina preživela kar 23 hišnih preiskav. Bil je tudi zaprt in se je moral leta 1943 iz Ljubljane umakniti v partizane.
Bil je politkomisar v X. SNOUB Ljubljanski brigadi, ki se je bojevala v Ljubljanski, Notranjski in Dolenjski pokrajini in kot sestavni del 7. korpusa tudi v hrvaškem Gorskem Kotarju. Vodil je njene boje za osvoboditev Ljubljane in skupaj s svojo brigado 9. maja 1945 prišel v Ljubljano, na Magistrat, kjer so izobesili slovensko zastavo.
Po vojni je diplomiral na pravni fakulteti in kasneje doktoriral iz ekonomskih ved na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Poklicno kariero je začel v mednarodne podjetju Intertrade, kasneje pa je opravljal pomembne naloge v kabinetu predsednika Tita. Delo je nadaljeval v diplomaciji in predaval kot izredni profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti in FSPN.
Tovariš Marko je večino svoje poklicne poti, tudi po upokojitvi, namenil publicistiki. Izpostaviti velja njegovih 12 knjižnih del, s katerimi je želel prenašati vrednote NOB in izkušnje iz povojne gradnje domovine na mlajše generacije.
Za svoje življenjsko delo je prejel 12 tujih in 6 domačih priznanj in odlikovanj. Tudi najvišje priznanje ZZB NOB Slovenije: »Listino ZZB NOB Slovenije«.

ZZB za vrednote NOB Ljubljana