Dragi mladi tovariši in tovarišice!

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ustvarja nacionalno mladinsko borčevsko organizacijo, katere osrednja namena sta krepitev in prenos vrednot NOB na mlajšo generacijo. Organizacijo smo poimenovali Mladi borci za vrednote NOB Slovenije, vanjo pa se lahko včlanijo mladi, stari od 15 do 29 let, ki sprejemajo vrednote NOB in program delovanja borčevske organizacije.

Neizpodbitno dejstvo je, da je samostojna Slovenija skovana na temeljih partizanskega odporniškega gibanja v NOB in da brez organiziranega odpora Osvobodilne fronte, ki si je izbojevala pravico do samoodločbe, ne bi bilo niti slovenskega naroda, kaj šele samostojne Republike Slovenije. Mladi bomo lahko gradili domovino le na trdnih temeljih preteklosti, zato moramo ohraniti vrednote NOB, saj so te aktualne v vsakem času!

Organizacija Mladi borci deluje tako na regionalni kot na nacionalni ravni in avtonomno znotraj okvirov ZZB za vrednote NOB Slovenije. Na regionalni ravni delujejo pokrajinski odbori Mladih borcev, ki so temeljne celice delovanja naše organizacije, te pa nato sestavljajo nacionalno mladinsko borčevsko organizacijo.

Naloga Mladih borcev je spremljati družbenoekonomske razmere in položaj mladih v družbi ter kritično presojati in si prizadevati za izboljšanje položaja mladih. Poleg tega pa Mladi borci omogočajo prostor za dejavno preživljanje prostega časa z možnostjo pridobivanja bogatih izkušenj za prihodnost.

Če se nam želite pridružiti in ste stari od 15 do 29 let, vas vabim, da izpolnite pristopno izjavo, ki je priložena tej številki revije Svobodna beseda, in nam jo vrnete po pošti na naslov: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana. Starejši člani ZB pa povabite k Mladim borcem svoje sinove in vnuke!

Veselimo se sodelovanja z vami!

Aljaž Verhovnik

Predsednik Mladinske komisije ZZB NOB Slovenije