Sprejem pri predsedniku Pahorju, foto: Nebojša Tejić/STA

 

Na 8. redni seji predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije 3. maja so člani največ pozornosti namenili oceni proslav, slovesnosti in drugih prireditev ob 27. aprilu, dnevu upora. Poudarili so, da je po vsej Sloveniji potekala množica prireditev, ki so bile odlično pripravljene in vodene ter zelo dobro obiskane, na njih je bilo tudi veliko mladih ljudi. Pohvalno so ocenili osrednjo državno proslavo, ki je na predvečer praznika potekala v Križankah v Ljubljani, in slavnostni govor dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora.

Odlično je bila obiskana slovesnost 27. aprila pred nekdanjo Vidmarjevo vilo v Rožni dolini v Ljubljani, kjer je pred 75 leti potekal ustanovni sestanek OF. Prireditve so se udeležili predsednik države Borut Pahor ter veleposlaniki Nemčije, Velike Britanije, Rusije in Črne gore. Slavnostni govornik je bil Tit Turnšek, predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije. Po slovesnosti je nemška veleposlanica dr. Anna Elisabeth Prinz udeležence povabila na kratko srečanje v prostore stavbe, v kateri je zdaj nemška ambasada, stavba je namreč v lasti države Nemčije.

Člani predsedstva so pozitivno ocenili tudi sprejem 26. aprila pri predsedniku države Borutu Pahorju. Predsednik je v predsedniško palačo povabil člane predsedstva in dobitnike letošnjih zlatih plaket in listin, ki so jih na slavnostni seji glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije podelili na dan pred praznikom.

Sprejeli so sklep, da se Zveza javno zahvali državljankam in državljanom Slovenije, ki so na številnih prireditvah in na druge načine izrazili spoštovanje do Osvobodilne fronte in dneva upora. Posebna zahvalna pisma pa so poslali predsedniku države Borutu Pahorju, predsedniku državnega zbora dr. Milanu Brglezu, nemški veleposlanici dr. Anni Elisabeth Prinz ter poslanki DZ in nekdanji ministrici za kulturo Julijani Bizjak Mlakar.

Na seji so pohvalno spregovorili tudi o Zborniku 2016, ki ga je v sodelovanju z ZZB za vrednote NOB Slovenija izdala Ustanova Franca Rozmana Staneta in je v celoti posvečen 75. obletnici OF. V njem je zbranih 59 avtorskih prispevkov uglednih osebnosti, med njimi svoje spomine objavljajo številni še živeči udeleženci druge svetovne vojne. Zbornik sta uredila Janez Stanovnik in Nevenka Troha. Člani predsedstva so sprejeli sklep, da zbornik brezplačno pošljejo v vse javne in šolske knjižnice v Sloveniji in v nekatere knjižnice v tujini.

Predsedstvo ZZB za vrednote NOB Slovenije je soglasno podprlo pobudo o vpisu pravice do vode kot javne dobrine v Ustavo RS, o čemer so obvestili dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora.

Podprli pa so tudi zahtevo za odstranitev spominskega znamenja domobranski enoti pod poveljstvo nacistične SS v Grahovem, o čemer so obvestili ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Državno pravobranilstvo.