75. obletnica zmage in osvoboditve – podelitev priznanj

Ob 75. obletnici zmage in osvoboditve je Zveza združenj bprcev za vrednote NOB Slovenije v Pionirskem domu v Ljubljani 15. oktobra pripravila slavnostno razširjeno sejo predsedstva na kateri so podelili listine in zlate plakete ZZB NOB Slovenije.
Zbrane je na prireditvi, ki so se je med drugim udeležili tudi vojaški ataše Veleposlaništva Ruske federacije, podžupan mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in predsedujoči v KODVOS-u, nagovoril Marijan Križman, predsednik Zveze. »Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije neguje tradicije in ohranja vrednote narodnoosvobodilnega boja. Smo ponosni dediči naših partizanov in vseh, ki so se borili v protifašistični koaliciji in skupaj z zavezniki premagali največje zlo prejšnjega stoletja. Osvobodilna fronta, ki je bila ustanovljena 27.aprila 1941 je vse Slovence pozvala k oboroženemu uporu. Še istega leta je OF oblikovala svoj temeljni program v obliki devetih točk; program je ostal nespremenjen do konca vojne. Eno izmed temeljnih gesel Osvobodilne fronte je bilo »pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi«. Zato govorimo o Osvobodilni fronti in narodnoosvobodilnem boju kot temelju slovenske države. Osamosvojitvena vojna in boj za samostojnost pa je Slovencem dal tisto kar so stoletja sanjali, lastno državo. Brez Teritorialne obrambe in takratnih miličnikov bi sanje ostale zgolj sanje,« je v uvodu dejal predsednik slovenske borčevske organizacije in zatem spomnil na številne dogodke ob 75. obletnici osvoboditve, ki jo je naša država na čelu s predsednikom države spregledala in ignorirala.
Listine Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija so za leto 2020, najvišja priznanja ZZB NOB Slovenije, so za leto 2020 za ohranjanje pridobitev in negovanje vrednot NOB in za njihovo uveljavljanje v družbi, prejeli Andreana Družina – Olga, Marija Govejšek in Virgilij Tavčar, zlate plakete pa Tilka Bogovič, Bojan Gerečnik, Alojz Herman, Viktor Kupljenik, Cveto Pavlin, Aljaž Verhovnik, Kulturno umetniško društvo Serafin in Planinsko društvo Medvode. Na slovesnosti so že petič zapored podelili tudi priznanja najbolj uspešnim krajevnim organizacijam Zveze borcev. Zlate plakete je prejelo prejelo 11 krajevnih organizacij: Črnomelj, Gornja Radgona, Hruševje, Kočevje-Mesto, Leše, Nazarje, Senovo, Škofja Loka-Mesto, Vič-Rožnik, Gorišnica in Kojsko.
Kulturni program sta oblikovala glasbenika Tone Habjan in Nejc Jemc, prireditev pa je povezoval Domen Valič.

Na sliki: dobitniki Listin ZZB NOB Slovenije: Marija Govejšek (v sredini), Andreana Družina – Olga (priznanje je prevzel nečak Tomaž Zdešar) in Virgilij Tavčar (priznanje je prevzel sin Vojko Tavčar). Foto: Iztok Pipan, TV Medvode