Veleposlanik ZRN Adrian Pollmann obiskal ZZB NOB Slovenije

Veleposlanik Zvezne republike Nemčije v Sloveniji Adrian Pollmann je 9. maja, na podlagi predhodnega dogovora in vabila predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijana Križmana, obiskal sedež ZZB v Ljubljani in imel razgovor z predstavniki vodstva Zveze.
To je bil prvi uradni obisk in razgovor veleposlanika ZRN z vodstvom ZZB NOB Slovenije na njenem sedežu. V razgovoru je bilo s posebnim zadovoljstvom skupno poudarjeno, da srečanju daje še poseben pomen dejstvo, da je to organizirano na dan zmage nad fašizmom in nacizmom v 2. svetovni vojni, praznika Evrope in praznika Ljubljane.
Predstavniki ZZB so visokega gosta informirali o delovanju, skrbi za spomenike in obeležja v spomin na NOB in trpljenje slovenskega naroda v času okupacije med drugo svetovno vojno, njenem sodelovanju z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, lokalnimi in državnimi organi ter o družbenem pomenu aktivnosti ZZB kot angažirane civilno družbene organizacije. Sogovorniki so z vzajemnim zadovoljstvom ugotavljali, da so tudi protokolarne pozornosti, ki jih veleposlaništvo ZRN izkazuje s polaganjem venca ob 27. aprilu k spomeniku v spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte pred Vidmarjevo vilo v Ljubljani, ki je tudi njihova uradna rezidenca, spoštljiv in pomemben poklon ZRN organiziranemu začetku upora slovenskega naroda proti okupatorjem med drugo svetovno vojno. Poseben prispevek v tem okviru je bilo tudi lanskoletno odkritje nove plošče v rezidenci, ki je posvečena književniku Josipu Vidmarju, enemu od ustanoviteljev OF. Predstavniki ZZB so gosta tudi seznanili glede svoje skrbi za ohranjanje spomina na trpljenje deset tisoč slovenskih pregnancev in internirancev v nemških koncentracijskih taboriščih v Nemčiji, za katerega primerno skrbijo danes pristojni organi v Nemčiji.
Sogovorniki so soglašali, da je bil obisk in razgovor pomembna spodbuda za nadaljevanje vzajemno koristnih stikov med ZZB in Veleposlaništvom ZRN v Sloveniji. Veleposlanika Pollmanna in njegovo soprogo Kauther, je vodstvo ZZB že sedaj povabilo na slovesnost v spomin na Dražgoško bitko, januarja prihodnje leto.
Obisk je sicer sodil v okvir, v zadnjih dveh letih intenziviranega delovanja ZZB na mednarodnem področju, od že tradicionalnega in razvejanega sodelovanja z italijansko vsedržavno organizacijo partizanov ANPI-VZPI in nekaterimi drugimi, Zvezo koroških partizanov v Avstriji, borčevskimi organizacijami v državah na območju bivše skupne države, do letos začetih stikov z Madžarsko antifašistično federacijo in povezanosti z mednarodnima organizacijama (Svetova veteranska federacija in Mednarodna antifašistična federacija).