Slovenija zbudi se!

Nismo več samo zaskrbljeni in ogorčeni nad delom vlade ter njenega predsednika! Dejanja vladajoče garniture gredo v smer spreminjanja podobe demokratične države in teženj po podrejanju vseh in vsega eni politični stranki, kateri pomenijo dialog, strpnost in sodelovanje zgolj potrato časa in prikrivanje dejanskih avtokratskih ciljev ter izgubljanje podpore in nujnega zaupanja ljudi.
Zakaj kaznovanje dijakov, ki si želijo v šolo in s svojimi sporočili niso nikogar ogrožali? Zakaj takšna represija in zatiranje javnega mnenja na mirnih shodih? In v vseh teh primerih gre za eklatantno teptanje ustavne pravice z izgovorom na zamejevanje epidemije Covid-19! Ironično je ob tem videti namero predsednika republike o povezovanju in strpnosti političnih strank, ko pa je v praksi vse prej kot to.
Ministri, ki le redko nastopajo v javnosti, so zadržani in previdni v svojih izjavah. Čutiti je strah do javnega nastopanja med funkcionarji in predstavniki vlade. Kot, da nemo strmijo v kamero in se bojijo nekoga nad seboj? S svojo oportunistično držo skušajo opravičevati le z odgovornostjo za “svoj delovni vrtiček” in s tem zamegljevati svojo soodgovornost za vse početje vlade in v imenu vlade! Strah pove največ o stanju duha slovenske politike.
Slovenska javnost se mora zbuditi! Drži, da je korona virus realnost in tudi objektivna grožnja javnemu zdravju. Zato so ukrepi za preprečevanje širjenja škodljivega virusa nujni. Vendar morajo biti utemeljeni v multidisciplinarnih strokovnih razlogih zgolj in samo zaradi varovanja zdravja državljank in državljanov. Vendar v realnosti dobivamo občutek, da so ukrepi zoper nesrečni Covid-19 namenjeni (ob)varovanju vladajoče garniture na oblasti. Mnogi ukrepi nesorazmerno kratijo temeljne človekove pravice in svoboščine ter nimajo učinkov pri preprečevanju širjenja virusa. Denimo razlogi za t. i. policijsko uro niso strokovni, temveč zgolj in samo politični. Vprašajmo se, komu koristi takšno omejevanje svobode? Virus pa se kljub, po mnenju vlade, nujnim ukrepom širi. Vlada bi si za učinkovito preprečevanje širjenja virusa, morala najprej povrniti zaupanje med državljani. Samo ob predpostavki zaupanja bi javnost z odobravanjem sledila ukrepom, ki pa morajo biti strokovni in sorazmerni. Samo tako lahko javnost prepričaš, da so ukrepi resnično namenjeni varovanju zdravja in ohranjanju blaginje med državljani.
A resničnost je vse prej kot to. Omejevanje komuniciranja z javnostjo, omejevanje javnega mnenja, neučinkoviti in parcialno naravnani ukrepi preprečevanja širjenja virusa, ki imajo zlasti politično in ne strokovno podlago, so slovensko družbo pripeljali do velikega nezadovoljstva in razočaranja.
Slovenska država bo letos praznovala 30 let. Žal vse kaže na to, da bomo to obletnico nastanka naše samostojne države dočakali politično sprti. Kakšno sporočilo bomo s tem prenesli na mlade rodove Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Republike Slovenije?
Slovenija se mora zbuditi! Temeljne človekove pravice in svoboščine so standard od katerega ne smemo odstopati in na krivice je potrebno vsakodnevno opozarjati! Vprašajmo se, kakšno Slovenijo želimo imeti ob 30. obletnici te države?

Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenije