PROTESTNA IZJAVA KoDVOS GLEDE SESTAVE ODBORA ZA DRŽAVNE PROSLAVE

5. junija 2020 |

Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS) javno protestira zoper odločitev vlade, da v Koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve nima več svojih predstavnikov in s tem tudi nima možnosti sodelovanja pri usklajevanju organizacije proslav ob državnih praznikih in počastitvah obletnic pomembnih obrambno-varnostnih, političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter drugih prireditvah državnega pomena.

Od leta 2013 sta stališča veteranskih in domoljubnih društev in zvez v odboru za državne proslave zastopala predstavnika Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Iz 37. člena sklepa o določitvi protokolarnih pravil, objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2020, z dne 23.4.2020 pa je razvidno, da je Vlada Republike Slovenije oba dosedanja predstavnika veteranskih in domoljubnih organizacij izključila in v odbor za državne proslave imenovala predstavnika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (ZVSO).

Vlada je z uporabo kadrovskega ključa naši – vaši izbrala ZVSO, ki nikakor ne more predstavljati stališč nevladnih organizacij, še posebej pa ne veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije, saj je dokazano izključevalen ter politično in provladno usmerjen. V preteklosti ZVSO-ju ni bila dovolj opredelitev kot domoljubne nevladne organizacije, ampak je ob koncu mandata 10. slovenske vlade v letu 2013 nezakonito pridobil še status nevladne organizacije na področju vojnih veteranov, znatna finančna sredstva iz državnega proračuna in brezplačno uporabo poslovnih prostorov. V ZVSO je danes včlanjenih manj kot desetina vojnih veteranov, ki svojih ambicij niso mogli uveljaviti skozi demokratične postopke in pri svojem delovanju v veteranskih organizacijah.

Veteranske in domoljubne organizacije združene v KoDVOS danes povezujejo preko 85.000 članov, ki delujejo v preko 280 društvih in zvezah društev. V KoDVOS so tako zastopani veterani in invalidi vojn ter domoljubi vseh slovenskih generacij, ki so si in se še vedno prizadevajo za obstoj slovenske nacionalne entitete in slovenske države, kar je dokončno uspelo pred devetindvajsetimi leti. Pri tem so vrednote domoljubja in spoštljivega zgodovinskega spomina do dogodkov ter do žrtev vojn, ki so se na naših ozemljih dogajale v preteklosti, pomemben gradnik nacionalne identitete pa tudi prepoznavnosti v Evropski uniji. Smo proti poskusom prikrajanja in potvarjanja zgodovinskih resnic in si prizadevamo za objektivno vrednotenje vloge in prispevka vseh generacij braniteljev slovenske zemlje.

Izključevanje, ki si ga je ob tridesetletnici prvih demokratičnih volitev in začetkov priprav za osamosvojitev Slovenije dovolila vlada, je v temeljnem nasprotju s takratnim duhom enotnosti in svobode.

Tomaž Čas, predsedujoči KoDVOS v letu 2020