Govor Žive Vidmar, članice predsedstva ZZB NOB Slovenije, ob dnevu spoštovanja vrednot NOB na Ptujskem, 6. avgusta 2022

ob 80. obletnici padca Ptujskega voda – Lackove čete v Mostju, 8. avgusta 1942, mučne smrti heroja Jožeta Lacka ter vseh padlih in žrtev vojnega nasilja v 2. svetovni vojni, in 100-letnica rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha.

6. avgusta se spominjamo dveh dogodkov, ki ju ne smemo nikoli pozabiti: domačega in svetovnega.

Domači dogodek je zasidran v najbolj zgodovinsko pomembnem slovenskem obdobju, tj. v narodnoosvobodilnem boju. Okupatorji Slovenije leta 1941 niso le razkosali ozemlje, marveč so povzročili tudi delitve med ljudmi samimi. Največja večina prebivalstva se je odločila za upor in boj proti okupatorju. Posledica tega je bila ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda na pobudo Komunistične partije. Vsi so se zavedali, da enostavno morajo prijeti za orožje, kajti okupatorji jih ne bodo jemali resno, če jim bodo samo nagajali. Hkrati so se tudi zavedali, da bodo svojo pripadnost fronti in partiji plačali z glavo, če jih okupator dobi v roke. Na Primorskem je bila protifašistična organizacija TIGR v drugem tržaškem procesu obglavljena, tako da se je osvobodilno gibanje tam razmahnilo šele s prihodom partizanskega IX. korpusa. V osrednji Sloveniji so na Dolenjskem prvi prijeli za orožje tu živeči tigrovci, v Ljubljani, na Gorenjskem in v severovzhodnem delu Slovenije pa predvsem komunisti s somišljeniki in zavedni Slovenci. – Neopredeljena manjšina se je odločala postopoma skozi ves čas osvobodilnega boja.

Je pa bila precejšnja skupina ljudi, ki se je raje odločila za kolaboracijo z okupatorjem. V osrednji Sloveniji je bila ti. »antikomunistična« kolaboracija poglavitno spodbujana s strani Rimskokatoliške cerkve – Ljubljanske škofije; na severu Slovenije pod nemško okupacijo pa so se za kolaboracijo odločali predvsem »nemškutarji«. Da je padlo v narodnoosvobodilnem boju več kot 28 tisoč partizanov, je prav zasluga te kolaboracije, ki se je posluževala najnizkotnejšega izdajstva svojih sodržavljanov in sodržavljank. Brez bratomorne izdaje tudi ne bi bilo pobitih ok. 15.550 pripadnikov italijanskih vaških straž, slovenskih četnikov in pripadnikov pomožnih SS čet, tj. domobrancev.
Zato sta poslednji boj Lackove čete in mučeniška smrt Jožeta Lacka za nas tako pomembna, sta primer uporništva in nizkotnega izdajstva.

6. avgusta pa svet ne sme pozabiti na prvo atomsko bombo, ki je bila odvržena leta 1945 na Hirošimo. Svet je prišel do velikega preloma. Hirošima in Nagasaki predstavljata največji pomor civilnega prebivalstva, ki še danes ni obsojen kot vojni zločin. Prva je v 2. sv. vojni opozorila na nepotrebno pobijanje civilnega prebivalstva z bombardiranjem mest norveška vlada v Londonu, ki je dokazala, da je manj civilnih žrtev pri ciljnih sabotažah na industrijske objekte, hkrati pa so te sabotaže zelo, zelo učinkovite.

S 6. avgustom 1945 se je začelo atomsko obdobje, hladna vojna in oborožitvena tekma. Svet se je prelomil na dva bloka, rekla bi na komunističnega in protikomunističnega. S padcem berlinskega zidu in razpustitvijo Sovjetske zveze so zato lahko ZDA postale svetovni žandar, ki ureja svet po svoje. Podredile so si neenotno EU. Njihova udarna vojaška moč je Nato, nadzorna Cia, največ ameriškega kapitala pa se zbira v orožarski industriji. Rusija je nasedla izzivom ZDA in sprožila nepotrebno agresijo v Ukrajini, kjer si zdaj Rusija In ZDA lomijo kopja na hrbtih Ukrajincev, ZDA pa imajo ob tem še velik orožarski posel. ZDA zdaj izzivajo tudi Kitajsko.
Zadnji dogodek pa kaže na ameriško žandarsko podrejanje celega sveta. Ameriški predsednik je dal povelje, da ubijejo v Kabulu v Afganistanu Osama bin Ladnovega namestnika. Katero svetovno sodišče je Ajmana al Zavahirija obsodilo kot terorista na smrt? Al Kaida je res povzročila veliko civilnih žrtev, vendar zanemarljivo malo v primerjavi s posegi ZDA po svetu. Kdor ima moč si lahko privošči vse! Lacko je bil za naciste bandit, al Zavahiri za ZDA svetovni terorist, oba so ubili brez kakršnega koli sodnega postopka.

Svetovna hipokrizija je na višku! Le kam to vodi?

V tej igri s svetovnim požarom, ki se ga gredo moški moškosrediščnega patriarhalnega sveta, so popolnoma izključene ženske, izključeni so ljudje s pacifističnim prepričanjem, kamor vsekakor sodi naša zveza borcev. Čas je za nov dogovor civilne družbe z našo politiko, preko nje pa za nov dogovor v svetovni politiki. Prva naloga nas naslednikov narodnoosvobodilnega gibanja je, da z vsemi silami zahtevamo, da se takoj vzpostavi premirje povsod, kjer so vojne, agresorji se morajo nemudoma umakniti, da ukinemo atomsko orožje in da se lotimo reševanja klimatske krize.
To je naloga, ki so nam jo naložili padli in umrli antifašisti v 2. svetovni vojni, ki so se žrtvovali za boljši svet, kako jo bomo opravili, pa nam bodo izstavili račun naši zanamci.

Smrt fašizmu – svoboda vsem!