ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV
ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA
BOJA SLOVENIJE
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
tel. 01 434 44 45 – fax: 01 434 41 17
e-mail: info@zzb-nob.si

Ljubljana, 27. 8. 2018

 

Odgovor na e-pošto z dne 23. 8. 2018

Spoštovani gospod Černač,
v zvezi z vašimi zahtevami za odločno ukrepanje zoper potvarjanje zgodovine NOB, ki se v zadnjem času širi po medijih, spletnih omrežjih, zlasti pa na nacionalni RTV SLO, Vam odgovarjamo:
1. Zveza borcev se je ostro odzvala na neresnice in žalitve, ki sta jih širila dr. Možina in dr. Dežman. Zaradi tega smo dobili tudi burne odgovore slovenske javnosti, predvsem od poslancev Evropske ljudske stranke, katerim smo odgovorili z javnim pismom (objavljeno je tudi na naši spletni strani).

2. Sprožili smo že prve postopke za zaščito dobrega imena naše organizacije in njenih članov.

3. V postopek bomo dali tudi zakon o prepovedi fašističnih in nacističnih simbolov, nošenja nacističnih in fašističnih uniform in vsakršnih manifestacij poveličevanja nacizma in fašizma, ki se bodo morali tudi kazensko sankcionirati.

4. Tesno sodelujemo z vsemi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami, združenimi v KODVOS (Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije), ki brez izjeme podpirajo naša prizadevanja. O vzhajajočem klerofašizmu in njegovih pojavnih oblikah bomo skupaj z drugimi organizacijami KODVOS-a seznanili Svetovno veteransko federacijo, v kateri smo skupaj z drugimi članicami KODVOS-a.

5. O vnovičnem vstajanju klerofašizma bomo obvestili vse poslance Evropskega parlamenta.

6. Velikokrat smo se zavzemali in se še zavzemamo za striktno ločitev Cerkve od države.

7. Predlagali bomo organom naše Zveze, da storimo še druge korake, če jih bomo ocenili za koristne.
Zveza borcev je demokratična organizacija. Organi ZB so veseli vseh pobud naših članov, jih obravnavajo in o njih večinsko odločajo. Na vse pobude smo velikokrat odgovarjali, o čemer se lahko tudi sami prepričati, če berete Svobodno besedo in spremljate spletne portale. Ne sprejemamo pa zahtev, tudi ne tendencioznih trditev, da na pobude in prošnje ni vodstvo ZB nikoli odgovorilo, kar preprosto ni res. Take trditve vnašajo prej razdor kot kaj drugega.
Opozarjamo pa tudi na akcijo spletnega časopisa Domovina.je, saj ni prvi poskus razbiti Zvezo borcev, ki je očitno postala trn v peti naraščajočemu klerofašizmu. Bilo je že nekaj poskusov ustanavljanja paralelnih borčevskih organizacij. Ti poskusi so se do zdaj vsi ponesrečili in upam, da se bodo tudi v prihodnje. Kritika naši organizaciji pa je vedno dobrodošla, če je konstruktivna. Za vse pobude smo vedno odprti.
Opozorimo naj še, da se poskuša razbiti tudi organizacija Tigr Primorske, na katero se vaše zahteve prav tako nanašajo. Gospa Irgl je ustanovila že drugo – vzporedno organizacijo Tigr, ki pa ni prav posebno uspešna.

Tovariški pozdrav,

Tit Turnšek,
predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije

xxx

Ne prosimo, sedaj zahtevamo!

Ob javnih nastopih na RTV treh doktorjev znanosti za potvarjanje zgodovine, je bil ogorčen in vendar spodoben odziv poštenih in prizadetih ljudi, uglednih zgodovinarjev in predstavnikov organizacije ZB NOB. Stališča posameznikov o tem so bila objavljena v glasilih v rubriki pisma bralcev, organiziran je bil tudi javni shod v Kopru, kjer so zahtevali tudi odgovornost vodstva RTV Slovenije.
Na vse to ni bilo niti opravičila, pač pa samo še nove laži in grobe žalitve! Relativni zmagovalci in njihovi zavezniki se po zadnjih volitvah počutijo nadvse močne, zato so tudi vedno bolj agresivni, saj so v četrt stoletja umestili svoje ljudi na vse stopnje sodišč in na ustavno sodišče, v vojsko in policijo, v državno upravo, v nove univerze…. Za usluge pri polni podpori na tedenskih pridigah v svetiščih po vsej naši državi ima RKC posebne privilegije in odpustke pri davkih ter redna poplačila za usluge iz državnega proračuna.
Razmere se hitro spreminjajo in zaostrujejo pri nas, v sosednjih državah ter v EU in v svetu zaradi neoliberalizma, vojn in klimatskih sprememb, zato se stopnjuje strah, negotovost in sovraštvo, kar je vedno vodilo v nasilje in spopade. Zato je skrajni čas, da zagotovimo demokracijo s pravnimi sredstvi in zaživimo v pravni državi.

Zato več ne prosimo, sedaj samo še zahtevamo:
1. Organizacija ZB NOB in organizacija TIGR morata skupaj in takoj začeti postopek pri Evropskem sodišču za človekove pravice, da sodišče prepove vse aktivnosti pri potvarjanju zgodovine druge svetovne vojne ter slavljenje in uporabo znakov fašizma in nacizma.
2. Vodstva organizacij ZB NOB in TIGR pri teh nalogah sodelujeta s sorodnimi organizacijami v državah zaveznicah, ki so se borile v drugi svetovni vojni proti fašizmu in nacizmu.
3. Vodstva organizacij ZB NOB in TIGR najameta pravne strokovnjake, ki bodo vodili postopke za dosego teh ciljev na vseh ravneh odločanja.
4. Organizacija ZB NOB in organizacija TIGR morata skupaj in takoj z vsemi pravnimi sredstvi pri vseh dejavnostih ter v proračunu Republike Slovenije uveljaviti ločitev cerkve od države.

Ugotovitve:
Naj ponovno poudarimo, da podpiramo vse slovesnosti s kulturnimi programi
ob spominskih obeležjih in obletnicah v spomin na junaštva in žrtve partizanov in zaveznikov v boju proti fašizmu in nacizmu v drugi svetovni vojni. Naj se ob tem ponovno zahvalimo vsem organizatorjem, kulturnikom in govorcem.
Prav je, da se na teh srečanjih posvetimo še redkim preživelim borkam in borcem ter aktivistom in se bodrimo enako misleči. Vendar to nikakor ni dovolj! Enako misleči se zbirajo in bodrijo tudi na srečanjih kolaborantov in njihovih dedičev ob njihovih slavjih, mašah in ob spominskih ploščah na farnih cerkvah. Na zadnjem srečanju vernikov in njihovih pastirjev na Brezjah je bilo 5. 000 ljudi, koliko jih je bilo v Kopru na protestu proti potvarjanju zgodovine?
Vse pretekle vlade so javno ali prikrito sodelovale s predstavniki RKC ter jim podarile državne gozdove in jim zagotavljale redne darove iz proračuna. Tudi prejšnji predsednik vlade se je kazal na svetih mašah, da bi javnosti dokazal, da prosi volivce za podporo in za božjo pomoč. Tudi novi predsednik vlade je v predvolilnih nastopih povedal, da hodi k svetim mašam, kar lahko pomeni tudi to, da bo nadaljeval prešuštvo med vlado in cerkvijo.
Vojne so krute, ker uničujejo ustvarjene dobrine in morijo ljudi, tudi nedolžne in vseh starosti, vendar velja zakon že od antičnih časov in za vedno, da so izdajalci domovine vedno upravičeno kaznovani s smrtjo.
Na podobne predloge in prošnje ni vodstvo organizacije ZB NOB nikoli niti odgovorilo, zato ni več časa za prošnje, pač pa so družbene razmere dozorele samo še za razumne in utemeljene zahteve.
Zahteve so nujne za naše življenje, še posebno pa za naše naslednje rodove!

Kdor se strinja s temi premiki, naj to tudi javno zahteva od svoje lokalne in združene organizacije ZB NOB in TIGR.

Lepo pozdravljeni.

Janez Černač in somišljeniki