Virtualni sprehod po koncentracijskem taborišču Ljubelj  s pomočjo računalniške tehnologije in zbranim slikovnim materialom predstavi celotno delovanje omenjenega taborišča. Na sprehodu se boste seznanili z začetkom gradnje taborišča, krutostjo nacističnega režima in sedanjim stanjem.

Koncentracijsko taborišče Ljubelj je nemški rajh postavil za graditev ljubeljskega predora na strateško pomembni cestni povezavi med nacistično Nemčijo in južnimi zasedenimi ozemlji. Taborišče je v obdobju od 3. junija 1943, ko je prišlo prvih 330 internirancev pa do 5. maja 1945, ko je prenehalo z delovanjem, podružnica zloglasnega nacističnega taborišča Mauthausen. Predvsem od tam so dovažali internirance, med katerimi je bilo največ Francozov, Poljakov, Rusov, Jugoslovanov, Italijanov, Čehov, Judov, Norvežanov, Belgijcev, Špancev in drugih.

Prostor nekdanjega taborišča Ljubelj je razglašen za spomenik državnega pomena, ki obsega spominski park z ostalinami taboriščnih barak, drugih poslopij, krematorija in spominsko sobo s stalno razstavo.

Internetno stran si lahko ogledate na naslovu: http://www.trziski-muzej.si/virtualni-sprehod/mauthausen/