Dnevnik Štefke Polak

Pričevanje – taboriščni dnevnik Štefke Polak Vesela žalost s spremno besedo in opombami zgodovinarke dr. Rozine Švent (Borec št. 733–735). Štefka Polak je bila najprej zaprta v domobranskem zaporu, nato pa deportirana v taborišče Belzig, podružnico koncentracijskega taborišča Ravensbrück. Dnevnik je pisala v majhen zvezek v obdobju internacije. Zajema čas od 7. avgusta 1944 do prihoda v zbirni repatriacijski center v Zrenjaninu, 8. julija 1945.

V isti številki revije je Alenka Auersperger objavila besedilo »Na Pajkežu«, v katerem obravnava prizadevanja nemške manjšine na Slovenskem za uradno priznanje »nemške manjšine« in za njeno kulturno in politično uveljavljanje. Besedilo je del avtoričine nove knjige Glas drugega.

V številki 736–738 priporočamo podlistek Darka Suvinaz naslovom Memoari skojevcateraktualno razmišljanjeSamirja Amina »Vrnitev fašizma v sodobnem kapitalizmu«.