KLIC NA VOLITVE!

Na volitve gremo, da izkažemo našo državljansko pripadnost in s svojim glasom vplivamo na izbiro za nas in za državo najprimernejšega kandidata. Vsak glas šteje, tudi če je le eden od tisočerih. Tudi, če se zdi, da je izid že znan, še bolj pa, če je negotov.
Napačno je mnenje, da pri nas predsednik države nima velikega vpliva. Ne le, da predstavlja državo doma in v svetu. Je vrhovni poveljnik oboroženih sil. Sodeluje pri izbiri ljudi za predsednika vlade, za ustavne sodnike, za člane KPK, Računskega sodišča, Banke Slovenije itd. Predvsem pa s svojimi javnimi nastopi, zapisi in ravnanjem daje zgled državljanom, jih vabi k sodelovanju v razvojnih prizadevanjih in v političnih procesih, opozarja na položaj ranljivih skupin, bodri državljane pri premagovanju njihovih težav, opozarja na stranpoti in zlorabe oblastnih organov, si prizadeva za ugled in izboljšanje položaja države v mednarodni skupnosti in podobno. Skratka, je osebnost, katere besede in dejanja imajo posebno težo.
V ZZB smo posebej pozorni na odnos predsednika države do naše organizacije, na njegov odnos do NOB, kolaboracije z okupatorjem in vrednot, ki jih ohranjamo in prenašamo mlajšim rodovom, kot so domoljubje, pripravljenost braniti narod in državo pred zavojevalci, mir, socialna pravičnost in druge. Zato smo bili veseli pogovorov s predsedniškimi kandidati dr. Milanom Brglezom, Miho Kordišem, dr. Natašo Pirc Musar, dr. Vladimirom Prebiličem in Ivom Vajglom. Vsi brez izjeme so podprli našo organizacijo ter poudarili družbeni pomen njenega delovanja. Prav tako so poudarili pomen NOB za graditev slovenske državnosti ter izrazili podporo vrednotam, za katere si prizadevamo.

Stališča večine predsedniških kandidatov do nekaterih za nas pomembnih vprašanj smo predstavili tudi v zadnji številki Svobodne besede, kjer bralci lahko najdejo tudi opredelitve dr. Anžeta Logarja. Povedali so kako si predstavljajo vlogo predsednika države, katerim razvojnim vprašanjem se bodo posvečali, kako gledajo na NOB in spravo, kako na njuno obravnavo v javnih šolah, katerih proslav se bodo udeleževali itd. Upamo, da bo pozorno branje stališč predsedniških kandidatov pomagalo članom ZZB pri odločitvi za pravega.
V ZZB si torej želimo predsednika države, ki bo v svojih javnih nastopih, z udeležbami na proslavah in s svojim osebnim vplivom krepil pozitivno vrednotenje NOB in partizanskega boja ter obsojal kolaboracijo z okupatorjem. Želimo si predsednika, ki mu ni vseeno kdo se je in se postavlja na stran protifašističnega boja in kdo je s fašisti sodeloval in še danes z njimi simpatizira. To naj bo tudi temeljno vodilo pri izbiri med kandidati na volitvah 23. oktobra in 13. novembra. Izbira je naša, ne bomo je prepuščali drugim!

ZZB NOB Slovenije
Marijan Križman, predsednik


SEZNAM KANDIDATUR ZA VOLITVE PREDSEDNIKA RS

1.
Kandidat:
Milan Brglez
Predlagatelj:
Socialni demokrati in Gibanje Svoboda
2.
Kandidat:
Anže Logar
Predlagatelj:
dr. Romana Jordan – skupina volivcev
3.
Kandidat:
Janez Cigler Kralj
Predlagatelj:
Nova Slovenija – krščanski demokrati
4.
Kandidat:
Miha Kordiš
Predlagatelj:
Levica
5.
Kandidatka:
Nataša Pirc Musar
Predlagatelj:
Biserka Marolt Meden – skupina volivcev
6.
Kandidat:
Vladimir Prebilič
Predlagatelj:
VESNA – zelena stranka
7.
Kandidatka:
Sabina Senčar
Predlagatelj:
Državljansko gibanje Resni.ca