Priče smo vse hujšemu blatenju našega narodnoosvobodilnega boja, boja za obstoj našega naroda. Vse bolj ponarejajo zgodovino. Postali smo ovira prebujajočemu se in vedno bolj agresivnemu klerofašizmu. Toda to nam ne bo vzelo poguma. Še bolj dosledno bomo branili resnico in vemo, da resnica vedno zmaga.

V našem narodnoosvobodilnem boju so se dokončno izoblikovale vrednote, ki so bile zakoreninjene v našem narodu in so v kritičnih trenutkih usmerjale naše delovanje.

Sprašujemo se, kaj je danes solidarnost, kaj je socialna družba. Ali lahko mirno gledamo, da živi vse več ljudi pod pragom revščine, da delavcem ne plačujejo redno socialnih dajatev, da zdravstvo postaja vse bolj privilegij bogatih? Je naša država še suverena? To so ključna vprašanja naše družbe in tem vprašanjem bomo v prihajajočem letu posvetili velik del našega delovanja. Branili bomo pravico, da si narod piše, kot bi rekel Ivan Cankar, svojo sodbo sam.

Kot so se v usodnih trenutkih našega naroda vse domoljubne sile združile v OF, se bomo tudi zdaj  še intenzivneje povezovali z vsemi naprednimi silami v naši družbi, z vsemi, ki nas združuje ljubezen do lastnega naroda.

Z veteranskimi organizacijami, združenimi v KODVOS-u, smo že v prejšnjih in tudi v iztekajočem se letu krepili sodelovanje. Med nami ni razhajanj, skupaj smo močnejši in lažje bomo dosegali skupne cilje.

Kot nekoč borke in borci v narodnoosvobodilnem boju  bomo tudi mi v prihajajočem letu zbrali pogum, da se soočimo s problemi današnje družbe.

Vsem našim članicam in članom želimo v prihajajočem letu veliko zdravja, zadovoljstva in sreče.

ZZB za vrednote NOB Slovenije