Pismo podpore Evropski državljanski pobudi »My Voice, My Choice: Za varen in dostopen splav«

Zveza združenj borcev za vrednote NOB podpira Evropsko državljansko pobudo »My Voice, My Choice: Za varen in dostopen splav«.

Že v času narodnoosvobodilnega boja so imele ženske neprecenljivo vlogo. Ženske so bile ključne udeleženke v tem boju, boju za vrednote – enotnosti in solidarnosti, boju za socialno pravičnost in vrednote, na katerih je utemeljena povojna Evropa. Stopile so v ospredje, prevzele vodstvene naloge in pokazale izjemen pogum in odločnost.

Njihova prisotnost in prispevek sta bila nepogrešljiva za dosego zmage in uresničitev osnovnih človekovih pravic za vse.

Vendar pa se zavedamo, da je boj za pravice žensk še vedno aktualen. Borba za pravice se nikoli ne konča. Ena od ključnih tem, ki jo moramo nasloviti, je pravica do varnega in dostopnega splava.
Pravica žensk do odločanja o lastnem telesu je temeljna človekova pravica, ki je ne smemo zanemariti ali omejevati. Zagotoviti moramo varne in zakonite možnosti za splav, ki spoštujejo žensko avtonomijo in zdravje.

Če lahko rečemo, da je v Sloveniji pravica do (varnega) splava skoraj samoumevna, pa temu ni tako v drugih državah.

Zaveza celotne družbe mora zato biti nadaljevanje boja za enakopravnost, dostojanstvo in svobodo žensk, kot so to počele ženske v času narodnoosvobodilnega boja. Navsezadnje je pridobitev ženske volilne pravice (tudi) posledica in pokazatelj pomembne vloge žensk v narodnoosvobodilnem boju.
Zato pozivam vse, ki pobude še niste podpisali, da to naredite. Le tako lahko gradimo bolj pravično in enakopravno družbo za vse.

Svoj glas lahko oddate: https://www.8marec.si/my-voice-my-choice/ ali na stojnicah Inštituta 8. marec po Sloveniji.

Marijan Križman
Predsednik ZZB NOB Slovenije