Pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je izšla nova knjiga dr. Mace Jogan, članice Sveta ZZB NOB Slovenije, z naslovom Katoliška cerkev in družbeno zlo. Knjiga je v elektronski obliki dostopna na spodnji povezavi, njeno nalaganje pa je brezplačno.

http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/ost-osrednje-socioloske-teme/i_730_katoliska-cerkev-in-druzbeno-zlo

Knjigo so v organizaciji Ženskega lobija Slovenije predstavili v Ljubljani. Predstavitev pa je izzvenela precej širše, saj so govorci, poleg avtorice Mace Jogan in Sonje Lokar, predsednice Ženskega lobija Slovenije, še dr. Sašo Dragoš s Fakultete za socialno delo in recenzentka dr. Sonja Bezjak s Fakultete za družbene vede, obsežno osvetlili delovanje Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, kjer je z ustavo zagotovljena ločenost med državo in Cerkvijo. Po ocenah Lokarjeve se v Sloveniji poraja zelo radikalno katoliško gibanje, ki skuša čas zavrteti nazaj in celotno družbo vrniti v čase, ki smo jih že zdavnaj presegli. Ali natančneje: smo bili prepričani, da smo jih presegli in da so nekatere pravice dosežene za vedno. To se kaže tudi v vse hujših pritiskih po ukinitvi sekularne države in po poseganju v vse sfere družbe.

Maca Jogan je v knjigi, ki je brezplačno dostopna na spletu, analizirala in pregledala številne vire, ki jih tudi navaja, segajo pa od analize delovnih zvezkov, učbenikov, priročnikov do govorov, člankov, okrožnic in strateških dokumentov. Po besedah dr. Bezjakove je delo zelo pomembno za razumevanje trenutnega delovanja RKC v Sloveniji in delovanja celotne slovenske družbe.