Radio KRIČAČ bo med 26. aprilom in 10. majem 2017 znova oddajal na FM 88.8 MHz. V teh 15 dneh ga boste lahko spremljali tudi na spletni strani www.radiokricac.si in v podcastih.

Narodnoosvobodilni boj proti fašističnim in nacističnim okupatorjem za osvoboditev slovenskih ozemelj ter zmagoviti konec druge svetovne vojne sta omogočila temelje za nastanek Slovenije kot samostojne evropske države. K zmagovitemu razpletu tega boja so na poseben način, z organizacijo radijske postaje in programa Radia Kričač v okupirani Ljubljani in kasneje Radia OF na osvobojenem partizanskem ozemlju prispevali aktivisti in borci v njunih uredništvih in tehniki.

Kljub uresničenim stoletnim sanjam o narodu, ki si bo pisal sodbo sam, pa suverenost naroda na svoji zemlji pretresajo nemir, socialno vrenje in vse več premislekov o uporu zoper naraščajoče socialne krivice ter kršenja temeljnih človekovih pravic. Ob brezobzirnem razvrednotenju dela, ki si ga dovoli pogoltni kapitalizem z vrednotami pohlepa, prehitro pozabljamo, kaj in kje so bili pravi vzroki za zadnjo svetovno vojno.

Sedanjost, ki črpa iz preteklih izkušenj, je ključna za prihodnost, ko bi moral biti cilj človeka vredno in ustvarjalno življenje vseh, še posebej mladih. Njihova prihodnost je vse prevečkrat zamegljena, brezperspektivna, prekarna in mezdna, prežeta z nevarnostjo gmotnega in duhovnega obubožanja. To so tudi vodila uredništvu Radia KRIČAČ za pripravo priložnostnega, z izbrano glasbo, spomini in aktualnimi izpovedmi ter kulturnimi vsebinami oblikovanega programa. Gre za program uporniških, borbenih in partizanskih pesmi ter sodobnejših skladb, ki krepijo duha v boju za svobodo ter proti krivicam tudi v sodobnih družbah.

Del sporeda bodo napolnili spomini na dneve, ko se je ustavljala OF; na mesece in leta v okupirani Ljubljani in v partizanskih enotah ter na s soncem obsijano zmagovito jutro, tisto davno sredo 9. maja 1945. V programu bodo sodelovali udeleženci upora in narodnoosovbodilnega boja, partizani, aktivisti, taboriščniki, pa tudi današnji nezaposleni in delavci, potisnjeni v gmotno in preživetveno negotovost, v začasne in občasne zaposlitve- v prekarnost.

Ob osvoboditvi glavnega mesta, prazniku Ljubljane, ki je tudi dan osvoboditve Evrope, bodo v program Radia KRIČAČ sodelovali tudi častni meščani Ljubljane ter druge znane in vplivne osebnosti, tudi mladi ljudje z mnogih področij družbenega življenja in ustvarjanja.

Radio KRIČAČ bo v video tehniki neposredno prenašal tudi slavnostno sejo ZZB za vrednote NOB 26. aprila v Muzeju novejše zgodovine, dogajanja ob Prazniku dela 30. aprila in 1. maja na Rožniku in slavnostno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,  9. maja na Ljubljanskem gradu.