Uvodnik

Preambula k slovenski ustavi

PIŠE: Marijan Križman, podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije

Nazadnje sva s pokojnim Dušanom Fortičem, članom Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper leta 2013 obiskala poslanske skupine v Državnem zboru ter ponovno kot ničkolikokrat prej poskušala prepričati poslance, da je napočil čas da zakonodajna veja oblasti dopolni preambulo ustave, ki temelji na antifašizmu, narodnoosvobodilnem in osamosvojitvenem boju za uveljavitev svoje samobitnosti in državnosti.
Danes smo priča sprevračanju zgodovine, omalovaževanju narodnoosvobodilnega boja in njegovih vrednot ter poveličevanju domobranstva kot Slovenske vojske. Zavedam se, da za spremembo sta potrebni politična volja in dvotretjinska večina poslancev v Državnem zboru republike Slovenije. Trenutno razmerje sil v parlamentu je primerno volilni udeležbi slovenskih državljanov – volilnih upravičencev, ki so s svojo abstinenco odločanje prepustili drugim.

Več v tiskani izdaji