Minilo bo petinsedemdeset let od ustanovitve Osvobodilne fronte, ki je Slovence vodila do zmage v drugi svetovni vojni in do oblikovanja svoje države. Svoj program je OF napovedala v znamentih sedmih oziroma devetih temeljnih točkah OF, ki jih je sprejela  konec leta 1941. Skoraj vse točke  programa so bile uresničene,  zapletlo se je le pri še danes zanimivi in očitno  še vedno neizpolnjeni četrti točki: »Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih narodnih množic preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človekove pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.«

Ta temeljna točka se je nanašala na takratne  značajske lastnosti »naroda hlapcev« brez svoje države: pomanjkanje samozavesti, ponižnost, izgovarjanje na »majhnost« in uslužnost tujim gospodarjem. Takoj po zmagi v drugi svetovni vojni   in oblikovanju slovenske države je samozavest narasla in govorilo se je  o »narodu junakov«, saj so se Slovenci takrat dokončno oblikovali kot narod.  Kot del Jugoslavije je bila Slovenija sicer podložna zvezni oblasti v Beogradu, a so takratni voditelji vedno zmogli dovolj poguma upirati se ukazom, ki so bili proti slovenski dobrobiti. Nazadnje so se uprli še z odhodom iz skupne države, ko je postalo bivanje v njej  škodljivo.

Čeprav smo  potem menda  postali samostojni,  je to veljalo le do osamosvojitve Slovenije,  nato se je  namesto samozavesti ljudem ponovno začelo vcepljati ponižnost in poudarjati našo »majhnosti«. Vsi  »osamosvojiteljski« voditelji so začeli kar tekmovali  v tem, kdo bo bil bolj uslužen tujcem z zahoda, kot da so sedaj to naši novi gospodarji, ki jih smemo le še lepo prosjačiti za drobtinice .

Po vključitvi v Evropsko zvezo je vse skupaj postalo še bolj odurno. Če se ozremo na  naše današnje voditelje,  ti v bistvu ne delajo nič drugega, kot da zgolj za osebne koristi služijo nemškim, ameriškim  oziroma bruseljskim bančnim gospodarjem.  Da bi lažje ustregli svojim gospodarjem, naši oblastniki  ljudem brezsramno lažejo, jih slepijo in  zavajajo ter ponižujejo. Obrobna tema pri tem  so tudi švabobranci, čeprav so vsa dejstva o drugi svetovni vojni jasna. Poudarjanje švabobranstva je poleg tega še odličen način za vcepljanje hlapčevseke miselnosti in večne podložnosti večvrednim zahodnim gospodarjem. Ljudje   se  morajo sedaj   za »svoje narodove in človekove pravice« spet boriti sami, saj od svojih hlapčevskih voditeljev, ki jih skrbijo le lastni položaji in okoriščanje, tega sploh ne pričakujejo več.

S svojim zgledom so naši voditelji v zadnjih desetletjih žal res uspeli spremeniti »narodni značaj«, ampak proti človeškemu dnu, saj so v zadnjih  letih poteptali   prav vse človeške vrednote.  Predvsem na desnici se takšnega početja sploh ne sramujejo več, nič boljše pa ni obnašanje levice oziroma tistih, ki sebe celo štejejo za naslednike Osvobodilne fronte. Zato ni nič čudnega, če  tudi v odnosih med ljudmi prevladujejo laži, hinavščina, zavist in škodoželjnost, edini vrednoti sta postali grabljenje denarja in skrb za lastne koristi. Tisti, ki želijo živeti pošteno in od ustvarjalnega dela, v takšnem okolju niso več dobrodošli.

Predvsem mladi zato izkoristijo prvo priložnost in pobegnejo v tujino, kar jim danes na srečo vsaj omogočajo odprte meje. Raje si nekje druge najdejo pogoje, da lahko delajo brez podtikanj, laži, zavisti ter  je njihovo delo tudi ustrezno ovrednoteno in plačano. Toda, če je edina rešitev  za mlade ter tiste, ki še imajo neke vrednote, poštenost in sočutje, le še beg drugam oziroma v tujino,   bo v domovin ostalo le še najslabše ter bo  »narodni  značaj«  postal točno tak, kot ga je opisal Ivan Cankar v Hlapcih: »Zdaj pregledujem zgodovino protireformacije. Takrat so v naših krajih pobili polovico poštenih ljudi, druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhal. In mi smo vnuki svojih dedov.«

Če tega ne želimo, moramo vsi skupaj spet »ustvariti lik aktivnega slovenstva« ter »narodni značaj« ponovno spremeniti  na bolje. To lahko vsak začne pri sebi, vsaj z izkazovanjem očitnega prezira do vseh hlapčevskih, pokvarjenih in lažnivih »voditeljev«.