Franc Bera bo 29. avgusta dopolnil 90 let, ZZB za vrednote NOB Slovenije pa mu bo ob letošnjem dnevu upora podelila listino te organizacije. »Za dolgoletno uspešno vodenje Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica, ki je spoštovano in dejavno pri ohranjanju tradicij in vrednot NOB; za dolgoletno aktivno sodelovanje v pokrajinskih povezavah ZB in v organih Zveze; za javno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti NOB in za javno humanitarno delovanje, posebno za prizadevanje za obnovo in ohranitev partizanske bolnišnice Jesen na Pohorju,« so zapisali v obrazložitvi.

PIŠE: Aleksandra Jankovič, FOTO: Tednik Panorama

Njegov veliki prispevek pri vodenju in razvoju občine pa so prepoznali tudi v Slovenski Bistrici. Tam je leta 1926 v kmečko-delavski družini rojeni Franc Bera na slavnostni akademiji ob prazniku občine Bistrica prejel listino občine, ki mu jo je izročil župan dr. Ivan Žagar.

Franc Bera, s partizanskim imenom Ante, je dolgoletni vidni član ZZB za vrednote NOB Slovenije in tudi njen dolgoletni predsednik ter član najvišjih organov slovenske borčevske organizacije. Leta 2015 se je kot član veteranske delegacije ZZB NOB Slovenije udeležil slovesnosti ob 70. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji v Franciji.

Po osnovni šoli je leta 1942 postal vajenec električne stroke v tovarni Zugmajer in Gruber (zdajšnji Impol) v Slovenski Bistrici. Kmalu so ga vpoklicali v delovno vojaško službo (Arbeitsdienst), decembra leta 1943 pa tako kot številne štajerske mladeniče v nemško vojsko. Tam je ostal do septembra 1944, ko je kot nemški vojak pred odhodom na fronto dobil dopust. Čeprav je smel le do avstrijskega Gradca, je pobegnil domov, se takoj povezal z odborom Osvobodilne fronte za Slovensko Bistrico in postal kurir odseka narodne zaščite takratnega vojnega okraja Slovenska Bistrica. Konec decembra leta 1944 pa je bil že borec Šercerjeve brigade. Dodelili so ga za kurirja legendarnemu komandantu Francu Severju – Franti. Kot kurir in osebni šofer je ostal z njim vse do jeseni leta 1945 in se z njim udeležil tudi več pomembnih bitk. Najbolj znana je bitka na Menini planini marca 1945, med katero so se dve brigadi in bataljon VDV po dveh dneh hudih bojev brez enega samega strela rešili iz sovražnikovega obroča. Svojega komandanta je Bera spremljal tudi med končnimi boji na Poljani in Pliberškem polju maja 1945. Njuno tesno in iskreno prijateljstvo traja vse do danes. Po zadnjih bojih na Koroškem je bil Franc Bera vključen v štab 3. jugoslovanske armade v Novem Sadu, od koder pa so ga kot edinega hranilca družine demobilizirali.

Leta 1947 je od januarja do junija sodeloval pri graditvi železniške proge Šamac–Sarajevo. Po vrnitvi ga je Impol napotil na nadaljnje šolanje v Ljubljano, tako da je pozneje postal vodja njegovega celotnega elektroenergetskega sektorja. Junija leta 1956 je bil izvoljen za predsednika občine Slovenska Bistrica. Funkcijo je opravljal dva mandata, do leta 1963, v njegovem obdobju je mesto zelo napredovalo. Leta 1963 je bil izvoljen za predsednika občinskega odbora Socialistične zveze, funkcijo je opravljal prostovoljno. Hkrati je bil tudi predsednik takratne Temeljne izobraževalne skupnosti (TIS) občine Slovenska Bistrica. Prav pod njegovim vodenjem se je začel program obnove in graditve osnovnih šol in vrtcev na območju občine Slovenska Bistrica.

Bil je tudi poslanec zbora proizvajalcev republiške skupščine in poslanec republiškega zbora slovenske skupščine. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je bil en mandat član občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica. V osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 je sodeloval kot kurir in skupaj z drugimi veliko pripomogel k temu, da je bila mobilizacija pripadnikov 79. območnega štaba teritorialne obrambe v Slovenski Bistrici med najuspešnejšimi.

Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica, v katero so vključene vse krajevne organizacije v občini Slovenska Bistrica in občinske organizacije Makole, Oplotnica in Poljčane, Franc Bera uspešno vodi že od leta 1993. Med njegovim predsedovanjem se je število članov s približno 300 povečalo na zdajšnjih 524 članov. Tako okrepljena in pomlajena borčevska organizacija uspešno ohranja tradicijo in vrednote NOB. Najbolj množično obiskana sta spominska slovesnost na Osankarici in Šarhov pohod. Tudi to je dokaz, da je Francu uspelo s sodelovanjem vseh veteranskih organizacij civilno družbo dvigniti nad interese političnih strank, med katerimi želijo nekatere prikazati popačeno sliko pridobitev in vrednot NOB.

V zadnjem obdobju si Franc Bera prizadeva predvsem za obnovo in ohranitev partizanske bolnišnice Jesen na Pohorju. Jeseni leta 2014 so v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor tam pripravili slovesnost ob njeni 70. obletnici. Vojna je čas, ki ljudi naredi bolj ali manj človeške, človek sredi vojne vihre pa pogosto postane tudi igrača usode. In v takih časih se je treba odločiti po svoji vesti. Tudi zato si Franc Bera prizadeva za pomiritev slovenskega naroda, ki je spet čedalje bolj razdeljen. Med drugim je bil pobudnik za lansko mašo za vse padle partizane pri Treh kraljih na Pohorju.