Ljudje smo razpeti med dva svetova, človeškega in nečloveškega, med preteklost in prihodnost, med ljubezen in sovraštvo med življenje in smrt. Pri slednjem ima vsak človek pravico do groba, pravico do spoštljivega pogreba, ne glede na njegovo življenjsko pot. Povezovanje med različnimi svetovi, pa tudi sprava in ustrezno razumevanje preteklosti ni, ko se postaviš na eno stran.

Priča smo pojavom politike, ko se pietetni pokopi mrtvih spreminjajo v odobravanje in celo v oživljanj ideologij, ki so ljudi za časa njihovega življenja postavljala ali zapeljala na stran okupatorjev. Organizatorji takšnih slovesnosti, ob odobravanju najvišjega državnega predstavnika Republike Slovenije, prestopajo mejo spodobnosti in politične odgovornosti do Slovenije in njene zgodovine.

Bojevnike za preživetje, svobodo in bolj pravično družbo, borce proti fašizmu in nacizmu in ljudi, ki so jih podpirali med drugo svetovno vojno, se umešča na stran zgodovine, ki je ni primera v Evropi. S tem so poskuša re definirati sodelavce in dele naci-fašističnih okupacijskih sil, ki so želele izbrisati slovenski narod in se polastiti slovenske zemlje.

Tudi konec druge svetovne vojne je imel, tako kot po vsej Evropi, krut obraz. Povsod so zmagovalci preganjali naciste, fašiste in njihove lokalne sodelavce. Tudi na naših tleh so se zgodila dejanja, za katera je težko najti opravičila. Vendar nam zato danes ni treba početi dejanj, na način sprevračanja resnice in zgodovinskih dejstev. Pa tudi ne na način, ko ni več pravih odgovorov na vprašanja, ali je bilo sodelovanje z uničujočim okupatorjem dopustno, ga je mogoče pozabiti, zamolčati?

Danes obžalujemo vse smrti med vojno in še posebej ob njenem koncu. Ne moremo pa se priklanjati ideologiji in politiki izdajstva. Podpiramo dostojno slovo od vseh mrtvih, vendar ne na način dodatnega netenja zla in razdora. Še vedno verjamemo, da je mogoče s preudarnim ravnanjem prispevati k skupnemu premisleku o slovenski in evropski prihodnosti.

Predsednika Republike Slovenije pozivamo, da se vzdrži dejanj, ki ne prispevajo k spravi, krepijo nestrpnost med različno mislečimi v Sloveniji in se, tako kot moderni evropski voditelji, izogiba aktivnosti povezanih s sprevračanjem zgodovinskih dejstev.

Ne zaradi odrekanja pietete žrtvam, pač pa zaradi politizacije cele zadeve,  se predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij, povezanih v KODVOS, nismo udeležili žalne svečanosti na mariborskem pokopališču ob poslovitvi od žrtev iz Hude jame; za katere žrtve je šlo, smo povedali že v prejšnji izjavi naše članice (ZZB).

Ljubljana, 28. oktober 2016

 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije:

Društvo TIGR Primorske

Zveza društev civilnih invalidov Slovenije

Zveza društev general Maister

Zveza društev in klubov MORiS

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Zveza policijskih veteranskih društev SEVER

Zveza slovenskih častnikov

Zveza veteranov vojne za Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

in veteranskih organizacij Slovenije