Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Kokrica je 29. marca v prostorih KS Kokrica predstavila knjigo z naslovom Pozabljeni junak Franc Mrak 1907–1942 avtorja Damjana Renka

PIŠE: Damjan Renko, FOTO: Brane Virant

mrak

Franc Mrak

Knjigo sta predstavila predsednik KO Kokrica Brane Virant in njen pisec Damjan Renko. Knjiga opisuje življenjsko ter revolucionarno in bojno pot Franca Mraka s Kokrice. Prisotnemu občinstvu sta oba nastopajoča med drugim pojasnila, da sama spadata v povojno generacijo, ki ni bila prizadeta z največjo morijo v zgodovini človeštva. Poudarila pa sta, da sta oba veterana osamosvojitvene vojne, v kateri sta svojo dolžnost do domovine opravila častno in pošteno.

Kot sta poudarila, je njuno medvojno in povojno delovanje ves čas vodila misel, da soustvarjata novo svobodno, pravično in demokratično ter gospodarsko uspešno državo. Žal so se njune sanje in pričakovanja začeli razblinjati, kar je razvidno iz stopnje nespoštovanja prava, obsega kršenja človekovih pravic in svoboščin, polkolonialnega gospodarskega statusa domovine, skratka regresije skoraj vseh družbenih podsistemov.

Vse to pa ju je privedlo do razmišljanja o izdaji knjige o življenjski epopeji domačina in partizanskega revolucionarja Franca Mraka, organizatorja boja za delavske pravice na kranjskem območju pred drugo svetovno vojno in prvega komandirja 1. kranjske čete, ustanovljene 26. junija 1941 na Cegelnici ob Udin borštu, ki je pozneje postala sestavni del sploh prvega partizanskega bataljona v Sloveniji.

Kot je omenil avtor knjige, je bil Franc Mrak kot eden prvih revolucionarjev v Sloveniji in na Gorenjskem v publicistiki iz obdobja NOB dolgih 73 let iz neznanih razlogov odrinjen v pozabo. Še posebej se je to izrazilo v poosamosvojitveni evforiji, ko so novodobni oblastniki lik in delo Franca Mraka znova »ubili« tako, da so kulturni dom na Kokrici, ki se je imenoval po njem, preimenovali in ga tudi formalno izbrisali iz narodovega spomina.

Spominska biografija bo spomin na Franca Mraka dostojno umestila v narodov spomin,  namenjen prav tistim, ki so že vse od osamosvojitve prikrajšani za resnico o polpretekli zgodovini svojih prednikov.