Izjava ZZB NOB ob izdaji znamke Franceta Balantiča

»Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije nasprotuje in se tudi čudi Zavodu za turizem in šport Kamnik, ki je naročilo izdajo znamke z likom Franceta Balantiča, ki je bil med drugo svetovno vojno najprej vojak Prostovoljne protikomunistične milice (MVAC – Milizia volontaria anticomunista) pod poveljstvom italijanske 2. armade, nato pa vojak Slovenskega domobranstva pod poveljstvom nacistične zločinske SS organizacije.

Kot pripadnik MVAC oziroma »Belogardist« je bil France Balantič strah in trepet krajev ob Cerkniškem jezeru in v Loški dolini, kjer je zahrbtno pobijal partizane. Potem, ko je ob kapitulaciji Italije strahopetno pobegnil iz postojanke Pudob, se je pridružil Slovenskemu domobranstvu in kot »Švabobranec« padel med napadom na postojanko Grahovo, od koder ni mogel več pobegniti.

Po drugi svetovni vojni ga je emigrantski tisk v Argentini povzdigoval in slavil kot pesnika, a ne glede na njegov poklic ali na njegovo (dvomljivo) umetniško delo ostaja dejstvo, da je bil France Balantič pripadnik izdajalskih in zločinskih oboroženih enot, ki so se skupaj s smrtnim sovražnikom bojevale proti lastnemu narodu. Zato si ne zasluži ne znamke, ne po njem imenovane knjižnice, ki prav tako stoji v Kamniku. Očitno krajevne oblasti v Kamniku ne poznajo in ne spoštujejo narodne zgodovine, da dovoljujejo njeno zlorabo in spreobračanje za politične namene. Naj jih spomnimo, da so bili samo partizani mednarodno priznana vojska zavezništva Združenih narodov in da je temelje slovenske države postavila prav Osvobodilna fronta,« je v izjavi za javnost danes (17.11.2021) zapisal Marijan Križman, predsednik ZZB NOB Slovenija.