Foto: Zavod Oron

V vasici Sveta Ana v Loški dolini so domobranci 47. čete Rupnikovega bataljona 13. januarja leta 1945 v mali vasici Sveta Ana napadli speče vojake 1. in 3. čete Notranjskega odreda. V neenakem boju z domobranci je padlo 16 mladih borcev za svobodo, 15 pa je bilo zajetih. Pozneje so dva ujeta partizana domobranci ubili.V spomin na ta dogodek Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Loška dolina vsako leto na ta dan pripravi spominsko slovesnost, na kateri so letos spregovorili predsednik odbora Notranjskega odreda Anton Mohorič, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Cerknica Miro Mlinar in pokrajinski podpredsednik državnega združenja partizanov Italije Renato Knajp. Kulturni program so oblikovali učenci in učitelji Osnovne šole heroja Janeza Hribarja iz Starega trga ter ljudske pevke iz Loške doline.