SVEČANA SEJA ZZB NOB SLOVENIJE – 22. APRIL 2022

Ob obletnici ustanovitve OF podelili najvišja priznanja ZZB NOB Slovenije

Na slavnostni, razširjeni seji predsedstva ZZB NOB Slovenije, bila je 22. aprila v Ljubljani, posvečena pa 81. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda in 100. obletnici rojstva Karla Destovnika Kajuha, so podelili najvišja priznanja slovenske borčevske organizacije. Slavnostni govornik na seji je bi predsednik Zveze Marijan Križman.
Listine ZZB za leto 2022 so prejeli: EDUARD VEDERNJAK, rojen 1937, predsednik Društva Vranov let in prejemnik Zlate plakete leta 2011, dr. IVAN KRISTAN, rojen 1930, slovenski ustavni pravnik, politik, profesor, rektor, dolgoletni član delovnih teles Zveze in prejemnik Zlate plakete za življenjsko delo 2009 in JANEZ WINKLER, rojen 1928, partizan, taboriščnik in vseskozi aktiven državljan in član Zveze borcev ter eden od ustanoviteljev kolesarskega maratona Franja.
Odbor za priznanja je na 8. redni seji 30. marca 2022 obravnaval predloge za zlato plaketo. Za predano, aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog Zveze so zlate plakete prejeli: Zvone Dragan (Celje), Žarko Kodermac (Nova Gorica), Borut Lemut (Nova Gorica), Pavel Majerle (Kočevje), Janez Meglič (Žalec), Mestna občina Velenje, Jože Zagmajster (Brežice).
Po sklepu predsedstva Zveze sta zlato priznanje prejela A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d´Italia, Rim in Robert Latin (Kočevje) za izjemen prispevek k ureditvi in obnovi objektov Baze 20.
Za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodnoosvobodilnega boja, za ugledno uresničevanje vloge ZB v svojem okolju in združenju, za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov ter za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamenj na svojem območju, so zlate plakete za najboljšo KO ZB NOB prejeli: Občinska organizacija ZB NOB Kostanjevica na Krki iz Združenja Krško (Posavje); Krajevna organizacija ZB NOB Velenje – Vinska gora iz Združenja Velenje (Savinjsko območje); Krajevna organizacija ZB NOB Ozeljan – Šmihel iz Združenja Nova Gorica (Severno Primorska); Krajevno združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak (Podravje); Krajevna organizacija ZB NOB Sele – Vrhe iz Združenja Slovenj Gradec (Koroška); Krajevna organizacija ZB NOB Grosuplje iz Združenja Grosuplje (Južno-slovensko območje) in Krajevna organizacija ZB NOB Tuhinj iz Združenja Kamnik (Osrednje-slov. območje).

J.A.

Povezava za ogled seje: