V 103. letu starosti se je poslovil dr. Anton Vratuša, najstarejši živeči slovenski partizan, taboriščnik iz Gonarsa in Raba, član OF v taborišču na Rabu, kjer so leta 1943 dobro organizirani taboriščniki sami osvobodili taborišče, bil je namestnik komandanta Rabske brigade. Nato pa do konca vojne po sklepu Glavnega štaba partizanskih enot Slovenije oseba za zvezo s člani KP Italije. Po vojni med drugim podpredsednik Zveznega izvršnega sveta in v obodbju 1978 – 1980 predsednik slovenske vlade. In oseba izjemnega intelektualnega potenciala, zaveden Slovenec in zaveden prekmurski rojak. Rodil se je 21. februarja 1915 v Dolnjih Slavečih v občini Grad na Goričkem.