V Ljubljani so se dne 16. januarja 2018 sestala vodstva ZZB NOB Slovenije, Zveze koroških partizanov iz Celovca in Zveze vojnih invalidov NOV Trst. Glavnina pogovora je potekala na temo problematike financiranja zamejskih veteranskih organizacij, zaradi sprejema novega Zakona o nevladnih organizacijah. Predlog zakona namreč določa možnost financiranja zgolj organizacijam, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije. Vse organizacije so sprejele enotno stališče, da je potrebno postoriti vse in političnim skupinam predstaviti pomen financiranja zamejskih organizacij zaradi ohranjanja slovenske kulturne dediščine na zamejskem območju. Prav tako so bili vsi enotnega mnenja, da je nezaslišano in retroaktivno status v javnem interesu vzeti organizacijam, ki so ga na podlagi slovenske zakonodaje imele že vrsto let do sedaj!

Predstavniki zamejskih organizacij so vodstvu ZZB NOB Slovenije predstavili tudi položaj v katerem delujejo in kakšen je odnos uradne Italije oz. Avstrije do njihovih organizacij.

Prisotni so se dogovorili tudi o medsebojnem obisku prireditev, ki jih bodo organizirali na ozemlju Slovenije, Italije in Avstrije. ZZB NOB Slovenije je obe zamejski veteranski organizaciji povabila tudi na osrednjo proslavo ob 70. obletnici delovanja ZZB, ki bo predvidoma v začetku julija 2018 v Ljubljani.

Delegacijo ZZB NOB Slovenije so zastopali predsednik Tit Turnšek, podpredsednika Matjaž Kmecl in Marijan Križman, generalni sekretar Aljaž Verhovnik, člana predsedstva Branka Kastelic in Janez Alič ter Janez Kavčič, član komisije za mednarodne odnose. Delegacijo ZKP so sestavljali predsednik Milan Wutte, podpredsednik Danilo Prušnik in tajnik Andrej Mohar. S strani ZVI so bili prisotni predsednik Milan Pahor, Rudi Pavšič (predsednik SKGZ) in tajnica Pierina Furlan.