Sprejem za preživele borce z Menine planine in ustvarjalce filma Preboj

Novi slovenski partizanski film Preboj, režiserja Dejana Baboska, si je v dobrih treh tednih ogledalo več kot 12.000 ljudi. Projekcije po Sloveniji še vedno potekajo, za ogled filma pa se zanimajo tudi v zamejstvu v Italiji in Avstriji ter na Hrvaškem.
Predsednik ZZB NOB Slovenije Marijan Križman je 5. novembra v prostorih Zveze borcev v Ljubljani pripravil sprejem za še živeče borce bitke na Menini planini marca 1945 (Franc Sever Franta, Valerija Skrinjar Tvrz, Jože Strniša, Rudolf Pfeiffer in Franci Bera) in za ustvarjalce filma. Vsem se je zahvalil za prizadevno in tovariško sodelovanje v projektu filma Preboj, s katerim Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije na mlajše generacije prenaša sporočilnost vrednot narodnoosvobodilnega boja«. Posebna priznanja so prejeli režiser Dejan Babosek, Jernej Brajer in KZD Triglav ter igralci petih glavnih likov Domen Valič, Ana Špik, Jernej Gašperin, Lovro Zafred in Denys Bilash. Zahvalo je prejela tudi prostovoljna sodelavka projekta za odnose z javnostjo Simona Pirnat Skeledžija ter družba FIVIA, ki skrbi za distribucijo filma.
Več si lahko preberete na spletni strani:https://www.zzb-nob.si/aktualno/sprejem-borcev-in-snovalcev-filma-preboj/