Slavnostna seja predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije

22. junija je ZZB za vrednote NOB pripravila slavnostno sejo ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda združeno s podelitvijo najviših priznanj Zveze svojim članom, organizacijam in zaslužnim posameznikom. Seja je bila v skladu s protikoronskimi omejitvami sklicana v omejem številu povabljenih, so se jo pa udeležili člani predsedstva zveze in predsedniki pokrajinskih svetov. Prisotni so bili tudi tudi predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in Zveze koroških partizanov, veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji Timur Eyvaz in namestnik ruskega vojaškega atašeja Sergey Lemešev ter podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek. V uvodnem nagovoru je predsednik ZZB, Marijan Križman, prisotne seznanil z aktivnostmi, ki jih je Zveza vodila v času korone, navkljub omejitvenim ukrepom. Poudaril je uspešno mednarodno sodelovanje, ne samo s tujimi veteranskimi organizacijami, ampak tudi s tujimi veleposlaništvi v Sloveniji. Posebej je izpostavil problematiko sodelovanja s predsednikom RS, Borutom Pahorjem, s katerim ob nekaterih priložnostih korektno sodelujejo, pri nekaterih pa predsednik RS sledi slovenski desnici. V Državni zbor je bil vložen zakon, po katerem bi 13. maj postal državni praznik v spomin na prvi spopad z agresorjem na slovenskih tleh. Tako bi 27. april, dan upora proti okupatorju, in s tem OF odšla v pozabo. Pri čemer je Janši asistiral ravno Pahor s svojim prihodom na Malo goro, kamor pa borci niso bili vabljeni. Marijan Križman je poudaril »da nas ima zdajšnja oblast na muhi in nas na vsak način poskuša izriniti in odstraniti, ker smo moteči zaradi zgodovinske resnice in nastavljanja ogledala kolaborantom in njihovim zagovornikom. Naša pot je jasna in na njej bomo vztrajali, oblast se bo zamenjala, mi pa bomo obstali in ostali kot zagovorniki resnice in vrednot druge svetovne vojne«. Ob koncu govora je čestital vsem prisotnim za prihajajoči praznik ob 30 letnici Samostojne Slovenije in poudaril, da se bo državne slovesnosti z veseljem udeležil ter se tako v imenu Zveze poklonil jubileju Slovenije.
Predsedstvo Zveze že 6 leto podeljuje zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam Združenja borcev NOB za za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodnoosvobodilnega boja ter za ugledno uresničevanje vloge ZB v svojem okolju in združenju. Zlate plakete so tako prejeli predstavniki krajevnih organizacij ZB: Andraž, Gorje, Krnice-Masor, Velenje Levi Breg, Logatec-Tabor, Majda Vrhovnik, Moste-Selo-Nove Fužine, Ribnica, Šentjanž, Tišina, Zgornja Polskava, Vuzenica in Občinski odbor ZB NOB Žužemberk
Zlate plakete za predano, aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog Zveze, na predlog združenj so prejeli: Srečko Čož iz ZB Ljubljana Moste-Polje, Dana Kavšček iz ZB Ankaran, Andrej Mesojedec iz ZB Ljubljana Moste-Polje, Miloš Mikolič iz ZB Ljubljana – Šiška, Miro Mlinar iz ZB Cerknica, Ivka Peternelj iz ZB Ljubljana Moste-Polje, Marijan Zadel iz ZB Žalec in Mešani pevski zbor Lipa zelenela je. Zlato plaketo je prejela tudi Angela Košmrlj iz ZB Žalec, ki je v nedeljo 20. junija praznovala 100. rojstni dan.
Najvišje priznanje – Listino Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije za leto 2021 je prejelo pet zaslužnih članov, borcev, tovarišev.
Prof. dr. Ljubo Bavcon je prejel Listino Zveze kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k resnici narodnoosvobodilnega boja in s svojim delomv zelo neprijaznih družbenih razmerah sooblikoval podobo in delovanje ZZB NOB v Ljubljani in Sloveniji
Uroš Dular je prejel Listino Zveze kot najvišje priznanje za trajno prizadevanje in ohranjanje vrednot narodnoosvobodilnega boja Slovenije ter zavzeto delovanje v različnih organih in delovnih telesih zveze
Dušan Stefančič je prejel Listino Zveze kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k resnici narodnoosvobodilnega boja, še posebej pri opominjanju na holokavst, kot predsednik slovenskega taboriščnega odbora Mauthausen in častni predsednik Mednarodnega taboriščnega komiteja Mauthausen.
Franci Šali je prejel Listino Zveze kot najvišje priznanje za dolgoletno javno uveljavljanje poslanstva Zveze združenj borcev v številnih razpravah, pisnih prispevkih, javnih govorih, izdanih publikacijah in svojih pesniških izdajah.
Sonja Vrščaj je prejela Listino Zveze kot dolgoletna predsednica taboriščnega odbora Auschwitz in prenašalka vrednot NOB na mlado generacijo, ki ji polaga na srce: »Imejte radi svojo domovino, cenite svobodo in spoštujte svoj jezik.«
V imenu vseh nagrajencev se je zahvalil prof. dr. Ljubo Bavcon, ki je v svoji zahvali omenil tudi izjavo SAZU, naše najvišje znanstvene in umetniške ustanove, o spravi. Ta v bistvu vrednotno, moralno-etično in politično izenačuje narodno-osvobodilni boj z domobranskima nacifašistično kolaboracijo in nacionalnim izdajalstvom, je dejal Bavcon in zaključil: »Žal mi je, a tega izenačevanja ne morem ne čustveno ne razumsko sprejeti.«
Zaključna misel voditeljice prireditve, Mojce Poredoš vsem prisotnim je bila, da je upor pravica vsakega naroda, saj imamo vsi ljudje enako pravico do svobodnega življenja, hkrati pa je upor tudi vrednota našega naroda.