11. maja vsi v Pliberk!

Politično uveljavljanje prepovednega zakona

Lani je posebna Iniciativa proti ustaškim in neonacističnim shodom na Koroškem, katere članice so tudi borčevske organizacije Slovenije, Hrvaške, in Italije, prvič izvedla demonstracijo proti desetletja trajajoči provokaciji na Libuškem polju pri Pliberku.

Mednarodni odziv in pritisk, ki ga je uspelo razviti organizatorjem demonstracije z Zvezo koroških partizanov na čelu, sta privedla vsaj do tega, da je Katoliška cerkev na Koroškem za letos prepovedala škofovsko mašo ustašev, se pravi, da je izrekla najostrejšo sodbo po cerkvenem pravu. To pa ne pomeni, da maše letos ne bo, temveč ostaja dejstvo, da jo bo pač bral kakšen »navaden« hrvaški duhovnik, zato pa je hrvaška politika že napovedala množično udeležbo in sodelovanje.
V Avstriji pa o kakšni politični pripravljenosti, da bi udejanjili prepovedani zakon, ni ne duha ne sluha. Zato so se tudi v Iniciativi proti ustaškim in neonacističnim shodom odločili, da letos s političnim protestom nadaljujemo zahtevo po prepovedi. Na delovnem zborovanju v Bilčovsu so borčevske organizacije z alpsko-jadranskega območja sprejele sklep, ki ga podpira tudi mednarodna zveza odporniških gibanj FIR: jasno pozivajo Evropsko unijo, da stopi v bran temeljem Evropske unije in hkrati zahteva upoštevanje protifašističnega konsenza, na osnovi katerega je Evropa po drugi svetovni vojni sploh nastala. In da prav v tem duhu zahteva od vseh članic Evropske unije, tudi od Avstrije, prepoved nacifašističnih (tudi ustaških) shodov.
Ker na spominski slovesnosti skrajno desničarskega združenja na Libuškem polju ni mogoče ločevati med zavestno neonacističnimi in fašističnimi akterji ter drugimi udeleženci, je prepoved prireditve edina možnost ustreči določilom Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki vsebuje prepoved vsakršnega nacionalsocialističnega delovanja. Zaradi naraščanja neonacističnega, skrajno desničarskega in ksenofobnega nasilja je prepoved pomembna tudi za oblikovanje prihodnje podobe Evrope. In prav zato ne gre samo za avstrijsko zadevo, temveč za evropsko: zato torej tudi iz Slovenije v Pliberk – 11. maja lahko na pliberškem glavnem trgu vsi izkažemo tudi svojo protifašistično solidarnost!

Andrej Mohar, tajnik Zveze koroških partizanov