Konec maja je v 88. letu starosti po dolgi in težki bolezni umrl Peter Kuchar st. iz Železne Kaple na avstrijskem Koroškem, častni predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora in njen dolgoletni predsednik. Kuchar je bil do svoje upokojitve direktor lesnega oddelka tovarne celuloze Obir, dolga leta je bil predsednik Zveze koroških partizanov in domačega Slovenskega prosvetnega društva Zarja. Bil je tudi dolgoletni odbornik Zveze slovenskih zadrug. Bil je človek, ki si je vse življenje prizadeval za poglabljanje zavesti o prispevku koroških partizank in partizanov k osvoboditvi Avstrije.

Peter Kuchar je bil kurir v partizanskem odporu od leta 1943 dalje. Maja 1945 je bil ranjen. Kot mlad fant, sprejemljiv za dogajanje v družbi, je z zanimanjem spremljal pogovore med odraslimi. Začutil je, da je odpor koroških Slovencev z vidika širine in organiziranosti edinstvena oblika oboroženega odpora proti nacizmu. Kot pričevalec je pripovedoval mladim o odporu in osvoboditvi. 15. maja 2005 je svojo vlogo v partizanih obrazložil s prispodobo iz sodobnega sveta.

Ob svojem 70. rojstnem dnevu, leta 1999, je Peter Kuchar vzel pod drobnogled obdobje po koncu druge svetovne vojne. Če so bile izkušnje nemalokrat bridke, pa se je Kuchar po koncu šolanja v Nišu, Mariboru in Ljubljani, kjer je zaključil gozdarski tehnikum, vključil v kulturno, politično in gospodarsko življenje v svoji domači občini Železni Kapli. Od leta 1952 do upokojitve je bil na ključnih položajih v lesnem gospodarstvu, med drugim kot direktor lesnega oddelka v tovarni Obir na Rebrci. Med leti 1959 in 1981 pa kot predsednik SPD Zarja v Železni Kapli.

Kapelške grape so tesno povezane z antifašističnim odporom koroških Slovencev, odsev tega je spominski dom pri Peršmanu. Odprla in uredila ga je leta 1982 Zveza koroških partizanov. 25. aprila 1945 se je pri Peršmanu v Podpeci zgodil eden zadnjih zločinov nacistov nad koroškim prebivalstvom, umor enajstih članov Peršmanove družine. Na svečanosti 27. junija 2010 je Gudrun Blohberger, takratna predsednica društva Peršman menila: „Tolažilno je, ker na tem kraju postane vidno, da so se ljudje režimu uprli“.

Izhajajoč iz te odločitve je Peter Kuchar v pogovoru z Andrejem Moharjem leta 1999 izrazil tri želje. Ob splošnih, ki jih izražamo ob obletnicah, je nanašajoč se na razhajanja in trenja v vrstah slovenske narodne skupnosti na prvo mesto postavil željo, da bi koroški Slovenci bolj spoštovali drug drugega in bili tako enotni, tako kot v obdobju antifašističnega odpora.

Peter Kuchar se je rodil 19. avgusta 1929 v Železni Kapli. Ob njegovem 80. rojstnem dnevu leta 2009 je založba Drava v zbirki Knjige proti pozabi izdala njegovo knjigo spominov Pesem in pelin mojih gozdov.