Koroški pokrajinski muzej je v sodelovanju s snemalnim studiem Verdnik z Mute januarja izdal DVD o zgodovini Lackovega odreda 1944-1955. Njegov avtor je dr. Marjan Linasi. Največja vrednost skoraj 80-minutnega dokumentarca je v tem, da boste lahko na njem videli in poslušali zelo zanimiva pričevanja še zadnjih zares maloštevilnih pripadnikov odreda in njegovih civilnih podpornikov. Naslov Znova na severni meji aludira na generala Maistra in njegove borce, saj so partizani Lackovega odreda opravljali podobno vlogo na tem občutljivem območju na slovensko-nemški narodnostni meji.

Lackov odred je bil ena izmed najbolj izpostavljenih partizanskih enot na Slovenskem, saj se je skupaj s 4. ali Severnim bataljonom Koroškega odreda in z avstrijsko skupino Avantgarda bojeval najbolj na severu strnjenega partizanskega ozemlja, ki je v drugi svetovni vojni obsegalo Grčijo, Albanijo, Jugoslavijo in severno Italijo, na stiku med južnoslovanskim in germanskim svetom. Glavno operativno območje odreda, ki je bil ustanovljen 27. junija 1944 na Rogli na Pohorju in se je sprva imenoval Pohorski odred, je bilo območje Kozjaka od Dravograda do Maribora, med Dravo in predvojno jugoslovansko-avstrijsko (sedanjo slovensko-avstrijsko) mejo. Sprva s tremi bataljoni, pozneje z dvema in nato od aprila leta 1945 še s tretjim ali madžarskim bataljonom, pozneje še z nemško četo, s prištabnimi enotami in s četo, ki je ostala na Pohorju, je moral odred pokrivati veliko ozemlje: poleg Kozjaka in Pohorja še Dravsko-ptujsko polje, Slovenske gorice in Haloze ter celotno Prekmurje. S svojimi akcijami je odred skupaj z že omenjeno avstrijsko enoto pogosto posegal tudi daleč na ozemlje avstrijske Štajerske, torej na ozemlje samega nacističnega tretjega rajha. Ozemlje Kozjaka je bilo od oporišča partizanstva na Štajerskem, zlasti od Pohorja, ločeno s težko prehodno Dravo, železnico in glavno cesto po Dravski dolini, zato se je moral odred pogosto zanesti le nase in na prebivalstvo, ki ga je v celoti podpiralo. Ozemlje Kozjaka je bilo zaradi razbrazdanosti težko prehodno, tudi avstrijsko ozemlje je bilo hud zalogaj zaradi cest in gostih postojank, preostala prej našteta ozemlja pa so bila za partizansko vojskovanje manj primerna, zato jih je odred lahko pokrival le z večjimi ali manjšimi patruljami, ki so imele zlasti nalogo zbirati novince, ki so se želeli pridružiti partizanom, in izvajati diverzije.

 

DVDje po ceni 12 evrov mogoče naročiti na naslovu Koroški pokrajinski muzej, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02-88 42 055, ali po elektronski pošti na naslovuinfo.sg@kpm.si.