KULTURA

Ohranjena originalna partitura Karla Pahorja

Seliškarjeva pesem Na juriš

Pred mnogo leti sem odkupil dvanajst fasciklov tipkopisov, rokopisov in pisem, ki so očitno bili iz osebnega arhiva pisatelja in pesnika Toneta Seliškarja. Med vsemi papirji so bili tudi dopisi o nastajanju in peripetijah okoli pesmi Na juriš. Pa poglejmo, kaj je imel avtor o tem zabeleženega.
Septembra leta 1943 sta se Seliškar in skladatelj Karel Pahor sešla v Ivančni Gorici. Pahor ga je zaprosil, naj mu napiše nekaj besedil partizanskih pesmi, on pa jih bo uglasbil. Seliškar mu je takoj dal besedili že napisanih pesmi Zdravica in Naša nova zastava, še istega dne pa je napisal tudi besedilo pesmi Na juriš. V naslednjih nekaj tednih je besedilo še malo obrusil, dokončno besedilo pa je izšlo v mesečniku 18. divizije Naša pest. Tega je poslal Pahorju, da ga je uglasbil, in Seliškar je od njega že januarja leta 1944 dobil partituro. Seliškar je vse dokaze o pesmi, kot so številka časopisa, kjer je bila pesem prvič objavljena, beležko, v kateri je imel zabeleženo besedilo pesmi, pa tudi originalno partituro Karla Pahorja, ohranil do konca vojne.
Osemnajst let po nastanku pesmi pa se je na Slovensko avtorsko agencijo obrnil B. V. iz Novega mesta in trdil, da je on avtor pesmi Na juriš in Hej brigade, njen avtor pa je resnično bil Matej Bor. Dejanska avtorja in Pahor so žal prepozno vložili tožbo proti Novomeščanu zaradi obrekovanja in na koncu so morali sami plačati stroške postopka. Baje pa je dotični še kar kvasil te neumnosti, tako da so se morali obrniti po zaščito na javno tožilstvo. Več mi iz dokumentacije ni uspelo izluščiti, vendar je očitno obveljala beseda resničnih avtorjev pesmi in skladatelja, ker so v vseh pesmaricah navedeni njihova imena in priimki.
Tone Seliškar se je rodil 1. aprila 1900 v Ljubljani. Na začetku druge svetovne vojne je bil član akcijskega odbora kulturnega plenuma OF ter urednik revije OF Setev skupaj z Matejem Borom in Filipom Kalanom. Ob kapitulaciji Italije septembra leta 1943 je tudi Seliškar odšel v partizane, kjer je bil načelnik kulturnega štaba Cankarjeve brigade, pozneje v 18. diviziji in v Zadru, bil pa je tudi urednik časopisov Naša pest, Glas osemnajste, Novice in Bratstvo.
Pisatelj Tone Seliškar je umrl 10. avgusta 1969 v Ljubljani in je bil nosilec reda zasluge za narod 3. stopnje, Reda bratstvo in enotnost 2. stopnje in redov dela 2. In 3. stopnje.

Tone Kavčič