Besedilo: Lojze Štih

bohor-tehnika2V jeseni 1941 se je narodnoosvobodilno gibanje na Kozjanskem precej razširilo. Pokazala se je potreba po ustanovitvi tehnike, v kateri bi tiskali materiale, s katerimi bi Kozjance obveščali o razvoju partizanskega gibanja in jih vabili k uporu. Nalogo so zaupali Ivanu Luskarju – Dušanu. Prva tehnika je bila postavljena spomladi leta 1942 blizu vasi Planina, spomladi leta 1944 pa so jo preselili na Bohor. Poimenovali so jo tehnika  Franceta Prešerna. Jeseni 1942 so jo zaradi varnosti preselili v kraj pod vasjo Zajsele.

V tehniki je delalo 12 aktivistov, imela je štiri radioaparate, dva rotacijska stroja, en ciklostil ter tri pisalne stroje. V tehniki so trikrat na teden izdajali Radijski vestnik, ki je prinašal mnoga pomembna poročila. Tiskali so časopisa Novi čas in Mladino ter razne brošure in priložnostno gradivo. V ponatisu so izdajali Slovenski poročevalec in Ljudsko pravico. Voditeljica tehnike je bila Vida Cimerman – Tanja.

Tehnika je bila spomladi leta 1945 izdana in okupatorjevi vojaki so jo odkrili in uničili. Pri napadu je bil en član tehnike ubit, eden je ušel, ostale aktiviste so Nemci ujeli in jih odpeljali v celjske zapore, kjer so dočakali osvoboditev.

Junija 1977 je bila tehnika France Prešeren prvič obnovljena.. V zadnjih letih pa so čas in vremenske razmere spet opravili svoje. Letošnja obnova tehnike je bila zelo zahtevna. Ves material smo morali po strmi stezi znositi na ramah. Streho smo zamenjali v celoti. Do sedaj so bile na njej salonitke, kar je predvsem Zavod za spomeniško varstvo izredno motilo. Nova streha je močna, narejena je iz macesnovih desk. Predračun za obnovo je bil 3.800 €; občina je prispevala 1.985 €.  Akcijo smo lahko izpeljali samo tako, da smo plačali le strokovna dela in material, nestrokovna dela pa smo opravili prostovoljno. Pri tem so sodelovali predstavniki ZB, veteranov vojne za Slovenijo, policijskega veteranskega društva Sever in združenja slovenskih častnikov. Skupaj je bilo opravljenih okrog 200 prostovoljnih delovnih ur.

Obnovljena tehnika France Prešeren bo lahko kljubovala času in vremenu naslednjih nekaj desetletij.