Novembra je minilo 70 let od postavitve spomenika padlim v NOB  v Ricmanjih pri Trstu. Ob tej pomembni obletnici  so odborniki SKD Slavec, sekcija VZPI (Vsedržavno združenje partizanov Italije) v sodelovanju z Občino Dolina,  pripravili več dogodkov, s katerimi so na različne načine poudarili pomen NOB.

ricmanje-brosura

Brošura Spomenik NOB v Ricmanjih, avtorja Borisa Kureta

V sklop praznovanj je sodil koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič pod vodstvom Pije Cah, Pihalnega orkestra Ricmanje in plesne skupine Srebrna iz Senožeč s koreografijo na splet partizanskih pesmi. Dirigent ricmanjskega orkestra, Aljoša Tavčar  je poskrbel za posebno priredbo Vstajenja Primorske, ki so jo na koncu zaigrali in zapeli vsi nastopajoči. Pomembno obletnico so obogatili z izdajo brošure »Spomenik NOB v Ricmanjih«  avtorja, domačina Borisa Kureta. Dolga leta zbira zgodovinske podatke, pričevanja  in fotografije o dogodkih in ljudeh, ki so živeli v Bregu, ki so s svojim delom gospodarsko in kulturno oblikovali naše kraje. Brošuro bogatijo številne še neobjavljene fotografije nagrobnih spomenikov,  na katerih so imena naših padlih, ki jih najdemo v različnih krajih nekdanje Jugoslavije. Najpomembnejši del brošure so gotovo zbrane biografije vseh padlih in preminulih v internaciji. Z izdajo brošure so se organizatorji želeli oddolžiti padlim ter vsem, ki so v tistem zgodovinskem obdobju  nesebično stopili na stran pravice in se z dejanji, ki presegajo človeško moč, uprli sistematičnemu uničevanju zavednih ljudi. V obdobju druge svetovne vojne je iz Ricmanj in Loga ter iz tema vasema pripadajočih zaselkov izgubilo življenje 43 oseb. Od tega jih je 19 pripadalo partizanskim enotam, šest je bilo aktivistov, ostali pa civilisti,  ki so bili po pričevanjih sodeč podporniki in somišljeniki NOG. Večina borcev je v NOV vstopila  ob mobilizacijah, ki so bile v Ricmanjih in Logu aprila 1944, nekateri so vstopili kot prostovoljci. Borci, ki so vstopili v NOV so bili vključeni v  razne slovenske in jugoslovanske partizanske enote, ki so se borile na širšem območju okupirane Jugoslavije.  Brošuro je predstavil zgodovinar Borut Klabjan.

Poseben večer so posvetili partizanski pesmi, saj je ravno pesem bodrila in spodbujala borce v najhujših trenutkih. Gostja večera, borka, partizanska učiteljica in pisateljica Valerija Skrinjar Tvrz je v svojem nastopu pripovedovala o dogodku iz leta 1945, ko je več kot 500 borcev na Menini planini stalo v nemškem obroču, takrat jih je pesem bodrila in sovražnik je osupnil. Z osrednjo slovesnostjo so 6. novembra zaključila praznovanja visoke obletnice postavitve spomenika NOB. Prvi del slovesnosti je potekal na vaškem pokopališču. Ob prisotnosti praporščakov s prapori partizanskih enot, ki so jim pripadali padli borci, častne straže tabornikov rodu Modri val, je številne navzoče pozdravila predsednica sekcije VZPI Silvana Dobrila. Slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Jože Pirjevec.