Zgodovinarji o usodi držine Furlan: Bojan Godeša, voditeljica pogovora Darja Groznik,  Peter Vodopivec in Aleš Gabrič

 

 

Aljoša Furlan

Pri založbi Modrijan sta izšli dve knjigi, ki vsaka s svojega zornega kota opisujeta tragično usoda Borisa Furlana in njegove družine.  Knjiga Domov so spomini sina Aljoše, ki so ga sredi vojne vihre starši pustili samega, še ne polnoletnega v New Yorku, da je dokončal šolanje in se je nato sam preko Sovjetske zveze vrnil v Jugoslavijo, od koder so ga poslali na šolanje za pilota nazaj v Sovjetsko zvezo. A zaradi očetove kazni ni bil nikoli pilot, delal je kot zunanjepolitični novinar v Delu in umrl star le 36 let. Predgovor h knjigi je napisala njegova hči Špela Furlan. Druga knjiga ima naslov  Vojna vse spremeni, napisala jo je Stasha Furlan Seaton, hči Borisa Furlana in Aljoševa sestra. Opisuje pa pretresljivo usodo svoje družine in svojo kalvarijo, saj je – zavedna Slovenka in partizanka na koncu izgubila domovino, starše in celotno družino. Stasha Furlan živi v ZDA.

Furlanovi so bili zavedni tržaški Slovenci, ki so pred predvojnimi fašističnimi pritiski zbežali v Jugoslavijo. Oče Boris Furlan je bil izobražen mož, šolan na uglednih univerzah, pravnik po poklicu, v Ljubljani  je postal predavatelj na Pravni fakulteti. V družini so bili trije otroci: Borut, Aljoša in Staša. Ko se je začela vojna, je družina zbežala v Jeruzalem, nato preko New Yorka v London in nazaj v Jugoslavijo. V ZDA je ostal najmlajši sin Aljoša, tedaj še mladoleten, hči Staša se je v Dalmaciji pridružila partizanom, pri njih je bil že tudi sin Borut.

Stasha Furlan Seaton

Boris Furlan je bil po vojni dekan Pravne fakultete, ko so ga aretirali in ga na znamenitem Nagodetovem procesu obsodili na smrt. Zaradi bolezni so mu sodbo spremenili v zaporno kazen. Družina je razpadla, Staša se ni iz ZDA nikoli več vrnila v domovino.