Laško: Občini Laško in Radeče, ZZB za vrednote NOB Laško, Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije Laško ter veteranske organizacije občine Laško vabijo na spominsko svečanost ob 73 – letnici pohoda XIV. divizije na Štajersko, njenega preboja preko doline Gračnice in spomina na ˝Živi zid˝. Prireditev bo v nedeljo, 12. februarja 2017, ob 11. uri, pri spomeniku narodnemu heroju Iliji Badovincu in otrokom »živega zidu« v Gračnici pri Rimskih Toplicah. Slavnostni govornik bo Milan Wutte, predsednik Zveze Koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora iz Avstrije. V kulturnem programu bodo sodelovali godba na pihala Laško, moški pevski zbor Laško in kulturniška skupina pohodne enote.