Prihod taboriščnikov iz KT Mauthausen, Ljubljana, maj 1945. Sliko hrani fotoarhiv MNZS

Ob letošnjem Dnevu holokavsta, bodo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani v sredo, 25. januarja odprli razstavo Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščihpredmeti v zbirkah Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Zgodbo slovenskih taboriščnikov dopolnjujejo predmeti,ki jih muzej hrani v sedmih zbirkah. Najobsežnejša zbirka predmetov iz zaporov in taborišč obsega 1077 predmetov iz nemških in italijanskih zaporov in taborišč. Predmeti so v zbirki razvrščeni v tri sklope: predmeti odvzeti taboriščnikom ob prihodu, predmeti, ki sojih taboriščniki izdelali ali uporabljali v taborišču in predmeti, ki jih je imelo taboriščno osebje.

Že leta 1952 je Glavni odbor Rdečega križa predal takratnemu Muzeju narodne osvoboditve predmete taboriščnikov, ki so jim bili odvzeti ob prihodu v nemška taborišča. Ob odhodu domov so jih prevzeli nacionalni taboriščni odbori in predali Štabu za repatriacijo. 528 predmetov za katere niso našli lastnikov pa so predali muzeju. Veliko gradiva je muzej pridobil tudi ob pripravi občasne razstave Okupatorjevi zapori in taborišča leta 1960. Rdeča nit razstave so žepne ure, ki so jih odvzeli pripornikom ob prihodu v taborišče. Ure so se ustavile ob različnem času. Nepremične kazalke tako simbolično kažejo čas v vojni, čas trpljenja, čas smrti in čas odhoda domov. Velikokrat se njihovi lastniki niso vrnili, ampak so prišle v domovino samo ure. Razstava bo odprta do 12. februarja 2017 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana.