V spomin na 73. obletnico prihoda 14. divizije na Štajersko bo ZZB za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje skupaj s krajevnimi organizacijami ZB pripravilo spominske slovesnosti, ki bodo potekale v Paki, Cirkovcah, Ravnah in Zavodnjah.

V petek, 17. februarja, ob 15. uri bo slovesnost pri spomeniku v Paki. Na njej bo slavnostni govornik Bojan Voh, podpredsednik ZZB za vrednote NOB Velenje, v programu pa bodo nastopili otroci DPM iz Pake, učiteljice Osnovne šole Šalek z recitali in pevski zbor Paški veseljaki.

V petek, 17. februarja, ob 16.30 pa bo slovesnost pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah. Slavnostni govornik bo Srečko Meh, predsednik IO ZZB za vrednote NOB Velenje, v programu bodo nastopili Pevski oktet iz Doliča, učenci osnovne šole Cirkovce, harmonikar in Ansambel bratov Avbreht.

V soboto, 18. februarja, ob 11. uri bo potekala slovesnost v Ravnah pri Osreških pečeh, slavnostni govornik bo predsednik ZZB za vrednote NOB Velenje Bojan Kontič, v programu pa bodo sodelovali še Moški pevski zbor KUD Ravne, Ženski pevski zbor KUD Ravne, Vaška godba in recitatorji.

Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj skupaj z ZB NOB Velenje pa pripravlja v soboto, 18. februarja, ob 11.30 v Lajšah pri domačiji Kodrun zbor pohodnikov, ki bodo krenili na pot k Žlebniku v Zavodnje, kjer je padel naš borec in pesnik Karel Destovnik – Kajuh. Ob 14. uri pa se bo začela proslava, na kateri bo slavnostni govornik Jan Škoberne, poslanec v Državnem zboru RS, nastopili pa bodo tudi Moški pevski zbor Kajuh in učenci osnovne šole z recitalom.

Na vseh prireditvah bo prisotna tudi Šaleška konjenica, ki bo prehodila celotno pot 14. divizije od Sedlarjevega do Žlebnika v Zavodnjah, na pot pa bo krenila že v petek, 10. februarja, iz Sedlarjevega.