Strasbourg, 5. februar 2024

Poziv Komisiji po preučitvi fašističnega pozdrava z vrednotami EU

Na pobudo Matjaž Nemca (S&D/SD) je 18 poslancev evropskega parlamenta na Evropsko komisijo naslovilo poslansko vprašanje glede oživljanja fašističnih ideologij v Italiji in sodbe Vrhovnega sodišča iz Rima glede fašističnega pozdrava ter njihovi skladnosti z vrednotami Evropske unije. Ob tem je poslanec poudaril:

“Čeprav smo fašizem pred več kot 80 leti že poslali na smetišče zgodovine, v zadnjem času v sosednji Italiji vse bolj ponovno vznika. Ob tem bi morali povsod v Evropi, še posebej pa v institucijah EU, zvoniti vsi alarmi. Po zborovanju neofašistov in fašističnemu pozdravu v Rimu v začetku januarja, je sedaj italijansko vrhovno sodišče nato še odločilo, da slednji ni nujno nezakonit.

In čeprav je treba sodbe sodišč spoštovati, nas takšna zborovanja, naklonjenost in celo poveličevanje ideologije, ki je povzročila tako neizmerno trpljenje milijonom ljudi, vse močno skrbijo. Evropska unija je bila utemeljena ravno na idejah protifašizma in antinacizma. V samo dušo Evrope pa smo v temeljnem dokumentu vklesali vrednote spoštovanja človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in varstvo človekovih pravic – vrednote, ki so jih fašistične in nacistične ideologije želele uničiti.

Naša skupna naloga je, in verjamem da tudi dolžnost, da moramo takšne grožnje najostreje obsoditi ter EU skupne vrednote tudi ubraniti. Če so takšni dogodki zakoniti v eni od naših držav članic, to še ne pomeni, da ne kršijo naših skupnih vrednot, in celo da teh zakonov morda ne bi bilo treba spremeniti.

Evropsko Komisijo zato sprašujemo, ali zadnja dejanja v Italiji neposredno ogrožajo temeljne evropske vrednote ter, ali so takšni prikazi skladni s pravom EU? Prav tako pa tudi ali namerava Komisija sprejeti ukrepe za zaščito EU pred takšnimi grožnjami in katere?

Vztrajali bomo, da Komisija v poslovniškem roku 5. tednov na naša vprašanja tudi odgovori, v nasprotnem bomo prizadevanja za zaščito EU vrednost nadaljevali z drugimi sredstvi,” je za konec še poudaril evropski poslanec Nemec.

Poslansko vprašanje

Question for written answer E-000370/2024
to the Commission
Rule 138
Matjaž Nemec (S&D), Peter Pollák (PPE), Pierre Karleskind (Renew), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Isabel Santos (S&D), Dietmar Köster (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Thijs Reuten (S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Paul Tang (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Robert Biedroń (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Damien Carême (Verts/ALE)
Subject: Fascist salute is not a crime unless a risk to public order
The Supreme Court of Cassation in Rome ruled on 19 January 2024 that a fascist salute is not considered illegal unless it endangers public order or promotes the resurgence of fascist ideologies.
This ruling comes days after hundreds of neo-fascists demonstrated their sympathy to the fascist ideology with a fascist salute in Rome at the beginning of January in a non-related gathering. Such frequent extremist rallies, not just in Italy but also in Europe, must shake us all to our very core and should worry the EU institutions.
Fascism inflicted unimaginable suffering upon millions of Europeans. The European Union, in stark contrast, was established upon the foundational principle of anti-fascism, embracing core values such as respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and the safeguarding of human rights – values that Fascist and Nazi ideologies sought to dismantle.

1 Does the Commission consider fascist salutes in any shape or form a direct threat to the core European values as enshrined in Article 2 of the TEU?
2 Are such displays of fascist ideology in line with EU law?
3 Does the Commission intent to take concrete measures to protect the EU from such threats?

Submitted: 5.2.2024