Člani Združenja borcev za vrednote NOB Sežana smo na svoji letni skupščini, 29. marca 2017 glede postavljanja spomenika žrtvam vseh vojn, sprejeli naslednje stališče:

Spomenik, ki nastaja sredi naše bele Ljubljane, namenjen žrtvam vseh vojn, bo nosil verze  pesnika Otona Župančiča »Domovina je ena, nam vsem dodeljena, in eno življenje in ena smrt«. To je napis pesnika, ki ga je izrecno namenil Grobnici narodnih herojev.

Namen snovalcev tega projekta je že v idejni zasnovi spomenik sprave. Namera se dokaj dobro sliši, je pa brez pojasnila, kdo naj se s kom spravi. Partizanski strani sprava ni potrebna. Sprava je voda na mlin domobranski strani. Sporočilnost spomenika naj bi se glasila, vsi krivi, vsi nedolžni, kar pelje v enačenje boja proti okupatorju s sodelovanjem z okupatorjem. Kolaboracija dobi legitimno pravico. Prav to, za kar si Nova slovenska zaveza že ves čas prizadeva.

Temu poskusu smo dolžni odkrito reči ne. To nam veleva tudi moralna zaveza do tisočih padlih bork in borcev, kot tudi do tisočih, ki so trpeli in življenja pustili po raznih taboriščih smrti in to predvsem po zaslugi okupatorjevih oprod.

Kljub številnim spravnim pobudam, slovenski narod ni bil nikoli bolj sprt kot je danes. Pričevalci na javni Televiziji, reprize vaških straž, poškodovanja in mazaštvo spomenikov NOB, sovražni govori – vse to s spravo res nima nič skupnega. Zato sprava ostaja zgolj pobožna želja. Bolj kot sprava, bi naše politike moralo skrbeti porajanje neofašizma v svetu in še posebej v Evropi. Zaskrbljujoče postaja, kako hitro izginjajo vrednote, na katerih temelji povojna Evropa in kako nevarno se svet približuje tridesetim letom prejšnjega stoletja.

Karlo Mahnič, član IO Združenja