Govor Julijane Žibert ob odkritju doprsnega kipa Janezu Stanovniku

Spoštovani župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, predsednik ZZB NOB Slovenije Marjan Križman, častni meščani Ljubljane, borci in borke NOB, spoštovana družina Janeza Stanovnika.
Kot je že povedala častna meščanka Nuša Kerševan, je tudi meni v veliko čast, da lahko spregovorim ob odkritju spomenika Janezu Stanovniku, soustvarjalcu zgodovine viharnega 20. stoletja. V teh trenutkih bom podala le nekaj utrinkov iz njegove ustvarjalne in častne življenjske poti, ki nas bodo še dolgo spremljali pri našem delu.
Tone Pavček je rekel: ¨Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo prave sledi.¨ Tudi meni je bila dana ta sreča, da sem s tovarišem Stanovnikom prehodila del svoje življenjske poti in sicer v času, ko je bil predsednik ZZB NOB Slovenije.
Bil je izjemen človek. Njegova miselna in moralna oporoka nam ostaja trajno zapisana v več zbornikih in publikacijah in sicer: ¨NOB in današnji čas¨, ¨Viharno stoletje¨, ¨OF boj za prihodnost¨, pa tudi v njegovih mnogih govorih in intervjujih, v slovenskih medijih, kjer je argumentirano pojasnjeval resnico o NOB in tudi aktualne razmere.
Kjerkoli je v svojem življenju deloval, je zapuščal trajne sledi. Tako med NOB kot partizan Tine, kot diplomat v Organizaciji združenih narodov, politik in ekonomist, predvsem pa kot predsednik ZZB NOB Slovenije.
Bil je ena najbolj karizmatičnih osebnosti našega časa, ki je s svojimi nastopi znal vzbuditi pozornost tako pri svojih somišljenikih, kot nasprotnikih.
Občudovali smo ga, ponašal se je namreč z izjemnim spominom. Zaradi svojih častitljivih let je bil živa priča res viharnega stoletja in dogodkov, ki so v tem času Evropo nekajkrat do temeljev pretresli. Bil je pričevalec medvojnega dogajanja na naših tleh in udeleženec procesov gradnje nove Jugoslavije in samostojne Slovenije.
Bil je živa priča časov, ko je bila Jugoslavija pomembna sila na strani zmagovalne proti-hitlerjevske koalicije, v svetu spoštovana in upoštevana država.
Bil je tudi soustvarjalec mlade slovenske države, saj je bil v letih 1984 -1988 član predsedstva, nato pa od 1988 do 1990 predsednik predsedstva Republike Slovenije. Bil je človek dialoga, verjel je v medsebojno zaupanje in spoštovanje. Pravilno je znal analizirati situacijo in z resnico pomiriti množice. Znal se je postaviti za Slovenijo vseh in zato so ljudje v njem videli veliko moralno moč in oporo. Za vse to, in še več, je od ljudi dobil naziv ¨oče naroda¨.
Kot predsednik ZZB NOB Slovenije je bil pokončen, pošten in ni mu bilo težko prevzeti te organizacije, saj je prišel med svoje vojne tovariše – ljudje smo ga spoštovali in ga preprosto imeli radi. S svojo pokončno držo je tudi pri poizkusih sprevračanja zgodovine o NOB ohranjal njeno moralno moč. Vedno je bil dosleden glasnik resnice o NOB- nikoli pa ni prikrival tudi zmot in stranpoti, saj je bil prepričan, da je tudi v tem veličina in človečnost partizanskega boja. Ta načela, ki jih je živel vse svoje življenje, je znal vgraditi v delo naše organizacije in s tem dal vedeti, da tudi v sedanjem času še kako potrebujemo ljudi, ki bi morali svoje osebne interese podrejati družbenim. Zato je ZZB pod njegovim vodstvom imela velik ugled.
Iz njegove knjige ¨OF boj za prihodnost¨, v kateri govori o vrednotah, ki nam jih sporoča OF za današnji čas, bom citirala naslednjo misel:
¨V svetu in v razmerah kakršnih živimo, je vračanje k vrednotam, ki so prežemale Slovence, da so vztrajali v boju in tako pisali najslavnejše in tudi najodločnejše trenutke naše narodne usode, bistveni element za premagovanje težav s katerimi se spopadamo. Osvobodilni boj je bil po eni strani mogoč, ker so se partizani in aktivisti OF držali visokih moralnih načel, po drugi strani pa je trpljenje in žrtvovanje v boju izkristaliziralo moralna načela – vrednote – ki so spremenila slovenski narodni značaj – iz naroda hlapcev v narod junakov in gospodarjev.
Kaj nam torej OF, njena načela, ideali, vrednote pomenijo za današnji čas? Domoljubje, enotnost, samozavest, hrabrost, humanistična solidarnost, idejna strpnost so vrednote, ki nam jih sporoča OF za današnji čas. Čeprav so problemi pred katerimi se kot narod nahajamo danes bistveno drugačni kot pred 75 leti je solidarna enotnost naroda za reševanje današnjih težav prav tako bistvena kot je bila v času sovražne okupacije.¨ – konec citata.
S svojim delom v ZZB je pustil neizbrisen pečat. Nikoli ni klonil in se ni umaknil, če je bilo potrebno javno braniti vrednote NOB. Partizan Tine je bil velik človek z velikim znanjem in odločnim glasom resnice. Vedno je govoril ¨samo resnica nas osvobaja¨!
Kot Ljubljančan je vedno poudarjal, da je bila Ljubljana srce odpora proti naci-fašizmu. Zato je bil še toliko bolj vesel njenega razvoja, ki ga je spremljal ne samo v borčevski organizaciji, ampak tudi delo Mestne občine. Aktivno je podpiral njene vizije in usmeritve za nadaljnji razvoj mesta – Ljubljane mesta heroja. Njegove misli, opozorila in nasveti ter podpora so bili vedno dragoceni. Še ko sva ga z županom obiskala nekaj dni pred njegovim slovesom, so bile njegove besede dragocene in nepozabne.
Za njegove pomembne zasluge za napredek, uveljavitev Slovenije in njenega glavnega mesta mu je leta 2010 MOL podelila naslov častnega meščana mesta Ljubljane.

Spoštovani!
Vsem nam je bilo v čast delati s tovarišem Janezom Stanovnikom.
Na pobudo predsedstva Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije je mestna občina na osnovi sklepa komisije za postavitev javnih spomenikov-obeležij v mestni občini, postavila spomenik ob njegovih bojnih tovariših tu pri grobnici Narodnih herojev.
Ljubljani in Sloveniji bo spomenik, ki ga danes odkrivamo, ohranil dragocen spomin na življenje in delo spoštovanega Janeza Stanovnika, novim rodovom pa bo poleg spomina na veliko osebnost tako opomin na preteklost kot kažipot v prihodnost.
Zahvaljujem se vsem, še posebej Mestni občini in županu Zoranu Jankoviću za postavitev spomenika. Iskrena hvala tudi akademskemu kiparju in profesorju Metodu Ferlincu, za izjemno upodobitev lika Janeza Stanovnika.

V Ljubljani, 4. avgusta 2020