FORUM ZA DEMOKRACIJO

3. junij 2020

Policijska represija proti protestnicam in protestnikom je popolnoma nedopustna!

V Forumu za demokracijo z veliko zaskrbljenostjo spremljamo represivno ravnanje policije ob protestniškem dogajanju po slovenskih mestih, pri katerem so se začeli kazati prvi znaki odkrite represije in katere žrtve so državljanke in državljani ter njihova ustavna pravica do svobode izražanja. Na petem kolesarskem protestu (29. maj 2020) je policija proti šestim posameznikom, med njimi tudi proti Jaši Jenullu, uvedla prekrškovne postopke zato, ker so na ulični pločnik s kredo zapisali stavek »Čas je za odstop«. Pri tem dejanju se je sklicevala na 13. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje pisanje ali risanje po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih.

Ravnanje na zadnjem protestu štejemo za represivno v dveh ozirih: policija je pri Jenullu popolnoma po nepotrebnem in nesorazmerno uporabila fizično silo, čeprav za to ni obstajal noben povod ali upravičeni razlog, obenem pa je v risanju s kredo prepoznala prekršek, s čimer je ravnala najmanj v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, saj v takih primerih praktično nikoli doslej ni ukrepala. Končno so naši otroci navajeni s kredo nekaznovano risati po asfaltu in tudi »ristanci« so pomemben del njihovega odraščanja.

Generalna policijska uprava je že leta 2016 objavila javno stališče, da pisanje s kredo ni kaznivo dejanje, če pri tem ne pride do poškodovanja tuje stvari ali ni povzročena škoda zaradi občutljivosti podlage. Ob tem je dodala, da je potrebno upoštevati vsebino napisanega ali narisanega, če je ta žaljiva – in v danem primeru ni bila. Zaradi opisanega nenavadnega postopanja proti uporabnikom krede in tudi zaradi zaplembe številnih transparentov na zadnjem protestu se nam poraja utemeljen sum, da policija ni zgolj zaostrila svojih ravnanj, ampak da pri tem deluje v skladu z navodili izvršne oblasti, na kar posredno kažejo tudi dnevno objavljeni neokusni in osebno žaljivi obračuni s protestirajočimi izpod peres predsednika vlade in notranjega ministra, če naštejemo le dva med njimi. Ne znamo si predstavljati, da bi v kakšni državi zahodne demokracije notranji minister o protestniku nizkotno zapisal, da je »sinko« in »sin prvorazrednega« s svojo »pujso Pepo«, ki ga protežirata »oči« in »mami«. Nasprotno, takšen politik bi se moral vpričo kritične javnosti in standardov politične kulture takoj posloviti od svojega stolčka! Hkrati opozarjamo, da so tudi naše kolegice in kolegi kot udeleženci protestov deležni sistematično izpeljanih osebnih blatenj, poniževanj, norčevanj in diskreditacij v strankarskih medijih, običajno na podlagi javno objavljenih fotografij, posnetkov ali izjav in v skladu z več kot očitno načrtno propagandistično govorico širjenja sovraštva, ki prihaja z vrha oblasti.
Kot smo že večkrat povedali, v Forumu za demokracijo odločno podpiramo zahteve protestov, podobno kot smo že pred začetkom mandata sedanje vlade posvarili javnost, da bo njeno delovanje slovenski demokraciji nevarno in v pogubo, kar se je z rekordno hitrostjo in intenzivnostjo v praksi tudi pokazalo. Od policije zato pričakujemo, da prekliče uvedene prekrškovne postopke in zahtevamo, da opusti vse prihodnje poskuse uporabe fizične represije proti mirnim protestnikom.

Podpisani pod izjavo Foruma za demokracijo (po abecedi, skupaj 104):

dr. Marcela Batistič Zorec
Anton Bezenšek
Sonja Bezenšek
dr. Milena Mileva Blažić
dr. Rado Bohinc
dr. Janez Bregant
dr. Sanja Cukut Krilić
dr. Aleš Črnič
dr. Nenad Čuš Babič
dr. Božidar Debenjak
dr. Jasminka Dedić
mag. Majda Degan
dr. Srečo Dragoš
dr. Božidar Flajšman
dr. Miha Fošnarič
Karpo Godina
dr. Nataša Gregorič Bon
dr. Tomaž Grušovnik
dr. Miran Hladnik
dr. Spomenka Hribar
Polona Jamnik
dr. Maca Jogan
dr. Božidar Kante
mag. Sergej Kapus
dr. Dušan Keber
dr. Darja Kerec
dr. Friderik Klampfer
dr. Rudi Klanjšek
dr. Peter Klepec
dr. Matjaž Kmecl
dr. Igor Koršič
dr. Zdenko Kodelja
dr. Mirt Komel
dr. Gorazd Kovačič
Amelia Kraigher
dr. Lev Kreft
dr. Roman Kuhar
dr. Vesna Leskošek
dr. Andrej Lukšič
dr. Oto Luthar
dr. Ljubica Marjanovič Umek
dr. Jasna Mažgon
dr. Metka Mencin
dr. Jože Mencinger
dr. Vlado Miheljak
dr. Vesna Mikolič
Vinko Möderndorfer
dr. Matjaž Mulej
dr. Rajko Muršič
dr. Boris A. Novak
dr. Tanja Oblak Črnič
dr. Luka Omladič
dr. Dragan Petrovec
dr. Jože Pirjevec
dr. Andrej Pleterski
dr. Dušan Plut
dr. Marko Polič
dr. Martin Premk
dr. Igor Pribac
dr. Dušan Radonjič
dr. Špela Razpotnik
dr. Tanja Rener
dr. Božo Repe
dr. Rado Riha
dr. Rudi Rizman
dr. Jana Rošker
dr. Renata Salecl
dr. Mitja Sardoč
dr. Peter Simonič
Vera Simonič
dr. Božidar Slapšak
dr. Svetlana Slapšak
dr. Slavko Splichal
dr. Ivan Svetlik
dr. Marjan Šimenc
dr. Andrej Šorgo
dr. Iztok Šori
dr. Ivan Šprajc
dr. Renata Šribar
dr. Darko Štrajn
dr. Damijan Štefanc
dr. Jelica Šumič Riha
dr. Peter Tancig
dr. Simona Tancig
dr. Lidija Tavčar
dr. Borut Telban
dr. Niko Toš
dr. Mirjana Ule
dr. Peter Umek
dr. Tomaž Vec
dr. Gregor Veble Mikić
dr. Valerija Vendramin
dr. Matjaž Vesel
dr. Boris Vezjak
Andrej Vidic
dr. Aleš Vodopivec
dr. Barbara Vodopivec
dr. Darij Zadnikar
dr. Anja Zalta
dr. Simona Zavratnik
dr. Aleš Završnik
dr. Tomaž Zupančič
dr. Pavel Zgaga
dr. Sonja Žorga