Dr. Ivan Svetlik, na spominski slovesnosti na Brinovem griču, 11. junija 2022

Tovarišice in tovariši,
Pozdravljeni na mestu spomina, kjer je pred dobrimi 79 leti bil in dokončal svoj zadnji boj mlad partizan, narodni heroj Janko Premrl Vojko. Še ne 23 leten je februarja leta 1943 podlegel ranam, ki jih je dobil v boju s fašisti v Idrijski Beli. Novembra istega leta je bil na drugem zasedanju AVNOJ-a v Jajcu proglašen za narodnega heroja Jugoslavije.
Heroj je nekdo, ki je storil izredno pogumno, junaško dejanje. Narodni heroj je, kdor je storil tako dejanje za skupnost, za narod. Janku je narodno zavest budila in privzgojila njegova družina, njegovi starši, strici in drugi sorodniki. S popotnico zavednega Slovenca, ki hoče razmišljati in govoriti v svojem jeziku, je doživljal ponižanja in zasmehovanje v šoli in pri avtoritetah italijanske države. To ga je le še bolj utrjevalo v slovenstvu in narodnem uporništvu. Dokončno potrditev prave izbire svoje poti pa je dobil, ko so fašisti požgali njegov dom, internirali domače in ko je bil sam v odsotnosti obsojen na smrt.
Janko se kot mlad fant morda ni povsem zavedal kaj je tvegal s svojimi dejanji. Prav gotovo pa je presodil, da so cilji preživetja naroda in njegove kulture vredni tveganja. Zato je povezoval narodne somišljenike že v šoli v Gorici, se povezal z odporniškim gibanjem že pred začetkom vojne, dobavljal slovensko čtivo in dezertiral iz italijanske vojske. Pot med primorske partizane je bila na smrt obsojenemu naravna izbira. Kot tak ni imel več nobene človeške in državljanske pravice in ni mogel upati niti na zdravniško pomoč. Hkrati je verjel, da je pot v partizane pot do povrnitve doma in svobode.
Med partizani se je Janko, tedaj že z imenom Vojko, izkazal kot neustrašen borec, ki je soborce vodil v akcijah na Nanosu in v okolici. Bil je komandant Primorske, Zgornje Vipavske in Trnovske čete in namestnik komandanta Gregorčičevega bataljona. Uspehi njegovih enot so vlivali up domačinom in zbijali moralo fašističnim osvajalcem. In zgodilo se je, kot se velikokrat zgodi v vojnah. Najpogumnejši in najboljši padejo. Toda brez njih bi se lahko zgodovina pisala povsem drugače. Prav njim gre zahvala, da je danes prvi jezik Primorcev slovenski, da živimo v državi Sloveniji in da častimo mojstre našega jezika: Gregorčiča, Bevka, Kosmača, Rebulo, Pahorja in mnoge druge.
Tovarišice in tovariši, naj bo Janko Premrl Vojko navdih tudi za sedanji čas, za našo in za prihajajoče generacije. Tudi danes potrebujemo junake. Ne takih, ki so pripravljeni tvegati le za svojo korist in pogosto tudi na račun sodržavljanov. Takih anti-junakov smo v preteklih desetletjih s privatizacijo dobili vse preveč. Potrebujemo junake, ki so pripravljeni tvegati in se odpovedati osebnim koristim za skupno dobro, za blagor vseh državljanov, za prepoznavnost in ugled Slovenije. To so posamezniki, ki tvegajo svoja življenja, da bi rešili življenja drugih. To so ljudje, ki so pripravljeni stopiti v politiko in svoje dobre plače zamenjati za državne, da bi državi in njenim državljanom pomagali k razvoju in boljšemu življenju in tudi k varovanju slovenstva. To so vrhunski športniki, znanstveniki, inovatorji, podjetniki in kulturni ustvarjalci, ki dvigajo ugled Slovenije in Slovencev v svetu.
Današnji čas relativnega miru morda ni najprimernejši čas za junake, kot je bil Janko Premrl Vojko. Toda, če ne bomo gojili spomina nanje in če sodobnikov ne bomo spodbujali k junaštvu, bo junake, ki so pripravljeni za skupnost tvegati svoja življenja, težko najti takrat ko jih bomo morda spet potrebovali. Upajmo, da nikoli. Toda krvava vojna divja le dve državni meji od Slovenije. Krepijo in širijo se druge civilizacije in kulture, kot je kitajska. Naravne katastrofe utegnejo potisniti na naša ozemlja milijone prebivalcev sveta, ki bodo iskali svoj prostor preživetja. Na te čase moramo biti pripravljeni tudi z junaki, ki bodo znali, upajmo da po mirni poti, najti načine za ohranitev našega naroda, njegove kulture in jezika.
Zato je prav, da je v koalicijski pogodbi nove vlade zapisano, da bodo v šolske programe vrnili tematiko NOB in da bodo prepovedali javno uporabo fašističnih simbolov. In prav je, da se spomnimo na Janka Premrla Vojka, se poklonimo njegovemu spominu in pri tem premislimo o naši preteklosti in prihodnosti.
Slava mu!