8. april – Svetovni dan Romov

Na prvem romskem svetovnem kongresu v Londonu leta 1971 so 8. april izbrali za svetovni dan Romov. Takrat so Romi vzpostavili svojo lastno identiteto in kot aktivni sogovorniki začeli sodelovati z mednarodnimi organizacijami.
V Sloveniji živi okoli 10 tisoč Romov. Njihovo problematiko ureja krovni zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Največ pripadnikov romske skupnosti živi v Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli Krajini. V Sloveniji so se prvič resneje organizirali leta 1995, ko so ustanovili Zvezo romskih društev, ki se je leta 2000 preimenovala v Zvezo Romov Slovenije. Sicer pa naj bi Romi na slovenskih tleh bivali že 500 let. Danes jih po evropskih državah živi približno deset milijonov. Romi so velik davek plačali tudi med drugo svetovno vojno. Številni so končali v krematorijskih pečeh, največ v zloglasnem uničevalnem taborišču Auschwitz – Birkenau, pa tudi v Buchenwaldu, Jasenovcu, Bergen – Belsnu, Mauthausnu, Sachenhausnu in številnih drugih tovarnah smrti. Skupaj več kot pol milijona, med njimi so bili tudi Romi iz Slovenije.