ZZB za vrednote NOB Ljubljana Center in Svet Četrtne skupnosti Center Mestne občine Ljubljana vabita na svečanost v spomin na 24 talcev, ki so žrtvovali svoje življenje v boju proti okupatorju. Dogodka se lahko udeležite v četrtek, 12. oktobra, ob 16.30 uri pri spomeniku na Ulici talcev pri Gimnaziji Poljane.

V trenutkih spomina bomo prisluhnili besedam Julke Žibert, podpredsednice Mestnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana.
V kulturnem programu bodo sodelovali Partizanski pevski zbor, dijaki Gimnazije Poljane z recitalom pesmi Boga Flandra – partizansko ime Klusov Joža, Orkester Slovenske policije, Častna enota Garde Slovenske vojske in praporščaki.