Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zadevi Rupnik

Rehabilitacija domobranskega zločinca?

Na sedežu Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je 11. marca potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili vsebino dveh vloženih ustavnih pritožb zoper sodbo Vrhovnega sodišča iz oktobra lani v zadevi Leon Rupnik. Vrhovno sodišče je po oceni predlagateljev s sodbo rehabilitiralo domobranskega zločinca Leona Rupnika.
Obe ustavni pritožbi, ki ju je pripravila projektna skupina Inštituta za ustavno pravo, so po besedah Cirila Ribičiča vsebinsko enaki, razlikujeta se le po pritožnikih in organizacijah, ki jim ti pripadajo. Prvo pritožbo so vložili Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Judovska skupnost Slovenije, drugo pa Mestna občina Ljubljana.

Vrhovno sodišče je namreč lani, po več kot 70-ih letih, po obsodbi domobranskega generala Leona Rupnika, s katero so ga obsodili na smrt, sodbo razveljavilo. Presodili so, da tedanja odločitev vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena. Odločili so, da se primer vrne na na ljubljansko okrožno sodišče.
“Nad sklepom Vrhovnega sodišča smo bili zgroženi, da se po 75 letih sodišče odloči in poišče v sodbi vojaškega sodišča iz leta 1946 razloge, ne samo za to, da sojenje vrne nazaj na okrožno sodišče, ampak, da s tem rehabilitira vojaškega in vojnega zločinca Leona Rupnika, ki je s svojimi dejanji namerno škodoval slovenskemu narodu in ki je s svojimi dejanji prizadel veliko gorja zdaj že pokojnim, pa nekaterim še živečim ljudem,” je med drugim dejal Marijan Križman, predsednik slovenske borčevske organizacije in poudaril, da Slovenija stopa na pot držav, ki se sramujejo svoje lastne zgodovine. »Stopamo po poti Poljske, ki je iz taborišč umaknila slike ruske armade, ki je osvobodila taborišča. To spreminjanje zgodovine je na žalost prisotno v nekaterih evropskih državah in postaja naš vsakdan, vendar če je Evropa utemeljena na proti fašizmu in to ne bi bila le floskula, potem bo potrebno okoli teh in še drugih zadev veliko narediti zato, da ne bomo postali tisto, kar si ne želimo. Da smo potemtakem vsi izdajalci.«
Marijan Križman se je zahvalil Inštitutu za ustavno pravo, Mihi Hafnerju, Cirilu Ribičiču in Ljubu Bavconu ter odvetnikoma Romanu Završku in Mihi Kozincu, ki so vse naredili brezplačno. Vsebino ustavne pritožbe sta predstavila dr. Ciril Ribičič in dr. Ljubo Bavcon.

Na sliki:
Udeleženci tiskovne konference